فهرست مطالب

پوشاک ایران - پیاپی 3-4 (بهمن و اسفند 1383)
 • پیاپی 3-4 (بهمن و اسفند 1383)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/12/15
 • تعداد عناوین: 21
|
 • لباس و پوشاک اشکانیان
  حسین یاوری صفحه 8
 • مد برتر
  صفحه 12
 • گفت و گو با جناب آقای سعید هوشمند مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی
  صفحه 18
 • گفت و گو با خانم دکتر یلکا گرشاک
  صفحه 20
 • گفت و گو با بنیانگذار «چاپ باتیک» در ایران: استاد حسین کلاقیچی گنجینه
  صفحه 24
 • تاریخچه مد 1920
  صفحه 31
 • وظایف قانونی کارفرمایان، کارگران و مسئولان حفاظتی در قبال ایمنی
  مهندس سید محمد تقی زاده صفحه 32
 • گفت و گو با جناب آقای گرجی؛ مدیرعامل شرکت تولیدی تریکو قشنگه
  صفحه 34
 • آشنایی با پوشاک قدیم
  صفحه 40
 • آشنایی کارفرمایان با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
  صفورا کلهر صفحه 41
 • لباس و پوشاک قشقایی ها
  حسین یاوری صفحه 42
 • طراحی لباس و پارچه
  صفحه 50
 • جوراب
  لیلا ایمنی ترجمه: لیلا ایمنی صفحه 53
 • نساجی و پارچه بافی ایرانیان در دوره سلجوقیان و صفویان
  هما کیان جاه صفحه 54
 • صنعت نساجی چین الگویی موفق برای دیگر کشورها
  لیلا ایمنی صفحه 59
 • نمره گذاری نخ
  حسین کیانی صفحه 60
 • تاریخچه جورجیو آرمان و بررسی آثار وی
  الناز حدیدی صفحه 64
 • زمینه خلاقیت در طراحی لباس
  الناز حدیدی صفحه 66
 • ژوژمان چیست؟
  صفحه 86
 • اختراعات اتفاقی
  صفحه 89
 • اخبار اینترنتی
  صفحه 89