فهرست مطالب

پیام طب - پیاپی 18 (اردیبهشت 1384)
 • پیاپی 18 (اردیبهشت 1384)
 • 4 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مشاور منطقه ای یبماری های غیر واگیردار who / دیابت در منطقه مدیترانه شرقی چه ارمین علت شایع مرگ است
  صفحه 1
 • سرمقاله / مدتی این مثنوی تاخیر شد...
  صفحه 1
 • تعرفه فعالیت ساعتی پزشکان تعیین شد
  صفحه 1
 • عوامل مؤثر در بیماری های دستگاه تنفس
  عبدالصمد قربانی صفحه 2
 • کمبود آهن و کم خونی فقر آهن
  شمسی زارع صفحه 2
 • عوامل مؤثر در بیماری های عفونی دستگاه تنفس
  عبدالصمد قربانی صفحه 2
 • افت شنوایی ناشی از موجه با موسیقی بلند
  لیلا احمدی صفحه 3
 • نگاهی گذرا به تاریخچه سل
  عبدالصمد قربانی صفحه 3
 • زندگی نامه زنده یاد استاد دکتر محمد قریب بنیانگذار طب اطفال در ایران
  صفحه 4