فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 37 (فروردین و اردیبهشت 1384)
 • پیاپی 37 (فروردین و اردیبهشت 1384)
 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • تشخیص آزمایشگاهی سقط های ترومبوفیلیایی
  دکتر سارنگ یونسی صفحه 2
 • تشخیص قبل از تولید بیماری های ژنتیک
  دکتر صادق ولیان بروجنی صفحه 10
  تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیک از موثرترین راه های پیشگیری و کنترل این بیماری ها در جامعه می باشد. این تشخیص در طول دوران حاملگی خصوصا در سه ماهه اول انجام می شود. در تشخیص قبل از تولد روش های متعددی برای بررسی سلامت جنین به کار گرفته می شود عموما وضعیت جنین مستقیما با بررسی بافت های جنینی با استفاده از روش های ژنتیک و بیوشیمیایی یا غیرمستقیم با کمک اولتراسونوگرافی همراه با بررسی فاکتورهای جنینی آزاد شده در سرم مادر صورت می گیرد...
 • بررسی آنتی ژن های لیپیدی در مخمر
  شاهین ابراهیمیان، دکتر فریده زینی صفحه 16
  قارچ های مخمری گروهی از میکروارگانیسم ها بوده که در بدن انسان ایجاد عفونت می کنند. این میکروارگانیسم ها دارای ساختارهای آنتی ژنتیکی پروتئینی و لیپیدی و قندی مب شاند که این ساختارها می توانند تحت تاثیر داروهای مختلف قرار گرفته و مهار شوند. هر یک از این ساختارها آنتی ژنیکی توسط ژن های خاصی کد می شوند. که با روش های متفاوتی می توان آن را استخراج نمود و تحت بررسی های علمی قرار داد و نحوه تاثیر داروهای مختلف را شناسایی کرد در این کاوش سرامیدها، اینوزیتول اولیگوساکارید ها، سرامید منوهگزوئید، قندهای مختلف و... مورد بررسی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: سرامیدها، اینوزیتول اولیگوساکاریدها، GIPC، CMHs
 • آمباپور یک عامل مهم ویرولانس در تک یاخته آنتامباهیستولیتیکا
  دکتر فرناز خیراندیش، دکتر علی حقیقی صفحه 22
 • مبانی نظری واکنش های زنجیره ای
  مسعود روانبخش صفحه 26
 • اهمیت پروتئین های نو ترکیب تاکی زوئیت در تشخیص توکسوپلاسموز حاد
  دکتر مریم نیتی صفحه 32
 • عفونت های ادراری ناشی از کلیسیلا
  آرش صناعی، محمد مهدی مافی، پیام بهزادی، الهام بهزادی صفحه 35
 • مصاحبه با آقای دکتر علی نیک پور
  صفحه 39
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمد جواد غروی صفحه 42
 • جدول نتیجه ارزیابی اقلام رفرانس
  صفحه 47