فهرست مطالب

تازه های ترافیک - پیاپی 24 (زمستان 1383)
 • پیاپی 24 (زمستان 1383)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/03/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • واگذاری امور تعمیر و نگهداری سامانه های حمل و نقل عمومی به پیمانکار
  محمود خبازنیا ترجمه: محمود خبازنیا صفحه 45
  در این مطالعه نوزده شبکه حمل و نقل عمومی جهان مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج مطالعه تمایل شبکه ها به واگذاری امر تعمیر و نگهداری تاسیسات حمل و نقل عمومی به پیمانکاران خارج از شرکت و دلایل این تمایل را بررسی کرده و در پایان توصیه هایی نیز ارایه می گردد. میزان تمایل به واگذاری امور تعمیر و نگهداری شبکه به پیمانکار ارتباط مستقیمی به حجم، اندازه و ساخت کلی شبکه حمل و نقل دارد...
 • مونوریل شهر کوالالامپور
  صفحه 48
 • کاربری زمین و تصادمات رشد ناشی از افزایش های ظرفیت بزرگراه
  حمید شیرمحمدی ترجمه: حمید شیرمحمدی صفحه 52
  این تحلیل ارتباط تاریخی بین تغییرات کاربری زمین و جایگاه پروژه های بزرگراه افزایش دهنده ظرفیت در (Oregon) از سال 1970 تا 1990 را مورد بررسی قرار می دهد عکس برداری هوایی از 15 شهر برای مشخص نمودن وسعت گسترش شهری برای یک دوره 20 ساله انجام گرفت. یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی برای گرد آوری این داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یک مدل رگرسیون لوجیت معنی دار بودن متغیرهای جغرافیایی از قبیل مجاورت با پروژه های بزرگراه، طبقه بندی منطقه ای کاربری زمین، اندازه شهر و سایر ویژگی های فاصله ای را مورد آزمایش قرار داد...
 • کاریکاتور ترافیکی یا ترافیک کاریکاتوری؟
  محمود برآبادی صفحه 61
 • تازه ها
  منیژه حکیمی صفحه 65
 • تقویم کنفرانس ها
  صفحه 67
 • معرفی برخی از کتابهای کتابخانه سازمان ترافیک تهران
  صفحه 69
 • کاریکاتور
  صفحه 70
 • تهران قدیم
  صفحه 72