فهرست مطالب

پیام طب - پیاپی 19 (خرداد 1384)
 • پیاپی 19 (خرداد 1384)
 • 4 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/03/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سرمقاله
 • پیام طب سه ساله شد
  صفحه 1
 • روغنهای نباتی در رژیم غذایی ما
  گیتی بهدادی پور صفحه 2
 • قطع آسپرین در جراحی الکتیو
  محسن روضاتی صفحه 3
 • مسمومیت با جیوه در دندانپزشکی
  مریم امینی صفحه 3
 • ماماها و زنان، همکارانی برای رسیدن به سلامت
  خانم جعفرزاده صفحه 4