فهرست مطالب

دیابت و متابولیسم ایران - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 8، پاییز 1383)

مجله دیابت و متابولیسم ایران
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 8، پاییز 1383)

 • ویژه نامه اخلاق در پژوهش های بالینی پزشکی 1383
 • 109 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/10/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • طب و اخلاق پزشکی نوین
  باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی صفحه 1
  مقدمه
  شتاب روزافزون در ایجاد دانش نظری و فناوری ها در زیست پزشکی نوین، پیشرفت روزافزون دانش کاربردی را در پی داشته است. اما این پیشرفت های سریع در پزشکی و زیست فناوری در دهه های اخیر، با مباحث مهمی در خصوص مسائل اخلاقی همراه گردیده است. شناخت هر چه بیشتر این گونه مسایل اخلاقی باعث تاکید و توجه افزونتر نسبت به اخلاق پزشکی به عنوان یک قاعده و راهکار جدید در جهان شده است.
  روش ها
  این مقاله مقدمه ای است به مباحث عمده ای که در اخلاق پزشکی نوین مطرح می باشد که با مرور کتب و مقالات معتنابه منتشر شده در سال های اخیر تنظیم گردیده است.
  یافته ها
  برخی موضوعات مورد بحث عبارتند از: ارتباطات حرفه ای در طب، رضایت و تصمیم گیری آگاهانه، مباحث اخلاقی قبل از تولد انسان، مرگ و خاتمه حیات انسانی. مسایل اخلاقی مطرح در پیوند اعضا و بافت ها، زیست فناوری، فناوری های جدید تولید مثل، پژوهش های پزشکی، آموزش اخلاق پزشکی، و تخصیص منابع نیز در ادامه مرور گردیده اند.
  نتیجه گیری
  این مرور فشرده از مباحث اصلی اخلاق پزشکی با هدف فراهم آوردن دانشی پایه برای متخصصان علوم پزشکی در خصوص مسائل اخلاقی پیش روی آنان در طی عملکرد بالینی، آماده شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، رضایت، سقط، خاتمه حیات، پیوند اعضا، زیست فناوری، روش های کمک باروری، اخلاق در پژوهش
 • تاریخچه و گستره فعالیت های اخلاق پزشکی در ایران
  باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی، حسین ملک افضلی صفحه 13
  مقدمه
  افزایش شناخت نسبت به مسائل اخلاقی در جهان، اخلاق مرتبط با مراقبت های بهداشتی را بیش از پیش مطرح نموده و اخلاق پزشکی را به عنوان موضوعی جدید و خاص اهمیت بخشیده است. پیشرفت دانش و پیدایش فناوری های جدید در زمینه علوم زیستی و پزشکی، دیدگاه های نوینی را پیرامون مسایل اخلاقی آنها در دنیا برانگیخته است. در حیطه مباحث روزآمدی همچون ژنتیک، سلول های بنیادین، شبیه سازی، پیوند اعضا و بسیاری موضوعات دیگر، چالش های اخلاقی فراوانی ایجاد شده است که نیازمند بحث و بررسی و پاسخ های جامع و سریع از سوی رهبران علمی و مذهبی کشور می باشد؛ از این رو طی دهه اخیر شاهد توجه بیشتر دست اندرکاران، مسوولین، علمای دینی، پزشکان و عموم مردم کشورمان به موضوع اخلاق پزشکی بوده ایم. خوشبختانه در این حیطه فعالیت های مفیدی انجام شده و گام های موثری برداشته شده است. همفکری و همیاری فقها و صاحب نظران اسلامی با پزشکان نیز راه پیشرفت را هموارتر نموده است.
  روش ها
  در این مقاله با استفاده از برخی مقالات و منابع چاپ شده و چاپ نشده در داخل و خارج کشور، عمده ترین فعالیت ها در زمینه اخلاق پزشکی در کشور مورد اشاره قرار می گیرند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  برگزاری اولین سمینار بین المللی اخلاق پزشکی در کشور، تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، تشکیل کمیته ملی اخلاق در تحقیقات، تدوین کدهای ملی اخلاق در پژوهش، و قانون گذاری در زمینه هایی چون مرگ مغزی و پیوند اعضا و تدوین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی کشور از جمله فعالیت هایی هستند که به آنها اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، اخلاق زیستی، برنامه راهبردی، کمیته اخلاق، ایران
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی صفحه 25
  مقدمه
  در دهه های اخیر اخلاق پزشکی سنتی که بیشتر شامل دستورات آمرانه و ناهیانه پزشکان بود، جای خود را به اخلاق پزشکی نوین داده است که با پرداختن به موضوعات مطرح در حیطه طبابت مانند اتانازی، سقط جنین، پیوند عضو و غیره در ارائه راه حل های مناسب اخلاقی تلاش می نماید. این گونه راه حل ها خواسته یا ناخواسته بر مبانی فلسفی مبتنی هستند.
  روش ها
  فلسفه اخلاق پزشکی یک بخش اساسی اخلاق پزشکی است که کوشش می کند در سایه تحلیل فلسفی، درست و نادرست ها را در حیطه عمل در موضوعات مختلف طب و مراقبت های بهداشتی شرح دهد. فلسفه اخلاق، از سویی به تحلیل مبانی نظریه اخلاقی می پردازد و آن را مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و از سویی دیگر به عرضه ملاکی برای کارهای اخلاقی دست می یازد و معیار حسن و قبح را بیان می دارد.
  یافته ها
  در کشورهای غربی چهار اصل عمده به عنوان راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات در صحنه های عمل اخلاق پزشکی پیشنهاد شده است که عبارتند از: خودمختاری و اختیار فرد، سودمند بودن، عدم زیانباری و عدالت. اما در خصوص هر یک از این اصول مطروحه، تفسیرها و پرسش هایی در فرهنگ ها و مکاتب مختلف مطرح است.
  نتیجه گیری
  آنچه مسلم است این است که مبانی فلسفی در جهان غرب در بسیاری از تصمیم گیری های اخلاقی در حیطه طبابت، با مبانی فلسفی اسلامی متفاوت است. لذا تبیین جایگاه فلسفی اخلاق پزشکی در اسلام یک مساله ضروری است که جز با تعامل و همفکری پزشکان و فلاسفه مسلمان مقدور نخواهد بود. تبیین تاثیر دیدگاه های فلسفی بر تصمیم گیری های اخلاقی پزشکان و تاکید بر لزوم تدوین چارچوب های اسلامی تصمیم گیری، هدف اصلی این مقاله خواهد بود.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، فلسفه اخلاق، اختیار، سودمندی، عدالت، اسلام
 • باقر لاریجانی، الهه متوسلی صفحه 39
  مقدمه
  در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و احتمال سوء استفاده از آنها موجب توجه عمومی به مساله اخلاق پزشکی شده است. اخلاق پزشکی، در واقع یک نظام ساختاری و کاربردی است که تلاش می کند مشکل اخلاقی را تجزیه و تحلیل نموده و برای آنها راهکارهای صحیحی ارائه دهد.
  روش ها
  در این مقاله، روش های جدید آموزش اخلاق پزشکی در دیگر کشورهای جهان از طریق اینترنت و کتب مرجع مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  در زمینه آموزش اخلاق پزشکی دو مبحث اهمیت بخصوصی دارد که یکی مشارکت فعالانه دانشجویان در روند آموزش به جای سخنرانی صرف در مورد موضوعات اخلاقی و دیگری ارزیابی عملی دانشجویان در مورد توانایی استفاده آنها از اصول اخلاقی آموزش داده شده در شرایط بحرانی است. در بسیاری از کشورها مانند ایران، تلاش شده است که این اصول اخلاقی به روش سنتی دانشجویان آموزش داده شود.
  نتیجه گیری
  امروزه مشخص شده که روش آموزش سنتی کارایی لازم را جهت رفع نیازهای عملی و علمی دانشجویان دارا نمی باشد و استفاده از روش های جدید آموزش همچون آموزش فعال، مشارکت فردی، تقابلات گروهی و رویکرد مبتنی بر مساله ضروری می باشد. در ضمن تلاش همه جانبه جهت بهبود روند آموزش اخلاق پزشکی می تواند هم به سود جامعه پزشکی و هم بیمارانی باشد که به وسیله این گروه مورد مداوا و مراقبت قرار می گیرند. از این رو پس از بررسی وضعیت فعلی آموزش در کشور ایران، پیشنهاداتی جهت اصلاح ساختار آموزشی، با توجه به دستاوردهای نوین جهانی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، آموزش سنتی، آموزش مبتنی بر مسئله، ایران
 • فریبا اصغری، اکبر فتوحی صفحه 47
  مقدمه
  کارآزمایی بالینی روش استاندارد برای بررسی اثرات مداخلات درمانی می باشد. با توجه به ماهیت مداخله ای آن، که طی آن آزمودنی ها تحت مواجهه خاصی قرار می گیرند و همچنین به دلایل تاریخی، همواره از لحاظ ملاحظات اخلاقی در کانون توجه بوده است. مسائل اخلاقی در حیطه کارآزمایی بالینی بسیار گسترده اند و از بسیاری جهات به اندازه جنبه های متدولوژیک آن اهمیت دارند.
  بحث: در مقاله حاضر بعد از مرور اولیه جایگاه و نقش کارآزمایی های بالینی در پژوهش های پزشکی و همچنین ویژگی های متدولوژیک اصلی آن، مسایل اخلاقی در اجرای کارآزمایی بالینی شامل نقش و اهمیت پروتکل تحقیق، دارونما، رضایت نامه، و همچنین طرح های مختلف کارآزمایی بالینی مورد بحث قرار می گیرد. سپس مسایل اخلاقی کارآزمایی بالینی در گروه های خاص (مانند کودکان، افراد با اختیار محدود و افراد با اختلالات یادگیری و همچنین بیماران بسیار ناخوش) مرور می گردد. در پایان نقش و جایگاه کمیته های اخلاق در نظارت و هدایت کارآزمایی های بالینی، بحث پرداخت غرامت و بیمه و همچنین تضاد منافع در کارآزمایی های بالینی مطرح می گردد.
  نتیجه گیری
  انجام کارآزمایی بالینی برای ارزیابی مداخلات درمانی اخلاقا اجتناب ناپذیر بلکه ضروری می باشد اما این نکته چیزی از اهمیت ضرورت توجه به حقوق شرکت کنندگان در مطالعه نمی کاهد. بیماران اعتماد قابل توجهی به محققین بالینی دارند و اغلب در کارآزمایی ها حتی اگر شانس نفع فردی ناشی از آن کم باشد شرکت می کنند لذا محققین بالینی موظفند با تعهد به استانداردهای اخلاقی جلب این اعتماد را تداوم بخشند.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، کارآزمایی بالینی، دارونما، کمیته اخلاق، رضایت آگاهانه
 • علیرضا باقری صفحه 59
  مقدمه
  تغییرات الگوی پراکندگی بیماری ها در سال های اخیر به گونه ای بوده است که گستره مشکلات بهداشتی درمانی دیگر در مرزهای جغرافیایی یک کشور و حتی یک منطقه محدود نمی گردد، بلکه معضلی جهانی می باشد. ایجاد همکاری های بین المللی در زمینه تحقیقات پزشکی بین کشورهای جهان به عنوان راهکاری مناسب در حل این معضلات، امری اجتناب ناپذیر می باشد.
  اما از طرفی سوء استفاده از آزمودنی ها و توان تحقیقاتی پژوهشگران کشورهای در حال توسعه، توسط بعضی از مراکز تحقیقاتی کشورهای صنعتی به ویژه شرکت های دارویی موجب بروز نگرانی هایی در ایجاد یک چنین همکاری های علمی تحقیقاتی گردیده است.
  اگر چه در بسیاری از کشورها کدهای اخلاقی تدوین یافته، راهنمای محقیقین در لحاظ نمودن مسایل اخلاقی در تدوین و اجرای پژوهش های پزشکی می باشد، لیکن فقدان مهارتهای لازم و نیز دستورالعمل های اخلاقی مورد نیاز به منظور بررسی طرح های تحقیقاتی، که در غالب همکاری های بین المللی توسط کشورهای خارجی به محققین و یا مراکز تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می گردد، سبب شده است که در بسیاری از این کشورها ابزارهای لازم به منظور محافظت و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در این گونه تحقیقات در دسترس نباشد.
  روش ها و
  یافته ها
  این مقاله با بیان تجارب حاصل از اجرای تحقیقات پزشکی مغایر با موازین اخلاقی توسط بعضی از کشورهای پیشرفته در کشورهای آفریقایی و نیز آسیایی، بر تامل بیشتر محققین و نیز سیاستگران پژوهشی کشور در مورد این گونه تحقیقات تاکید می نماید. همچنین با مروری بر کدها و دستورالعمل های بین المللی موجود، تدوین دستورالعمل های مربوطه در سطح ملی را بعنوان راهکاری مناسب به منظور محافظت از آزمودنی های انسانی، منابع علمی- تخصصی و مالی پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: پژوهش های پزشکی، اخلاق در پژوهش، تحقیقات بین المللی، پژوهش تحت حمایت کشور خارجی، کدهای اخلاق
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی، فریبا اصغری صفحه 71
  مقدمه
  پژوهش های ژنتیک همچنان که بر دانش پزشکی ما افزوده و باعث ارتقای سلامت و درمان بیماری ها شده، بعضی مشکلات خاص اخلاقی را نیز پیش کشیده اند. اطلاعات ژنتیکی از این جهت که ارتباط نزدیکی با خصوصیات فردی دارند «خاص» و متمایز از سایر اطلاعات پزشکی هستند و این تمایز ناشی از این فرض متعارف است که ژن های هر فرد وضعیت سلامت و خصوصیات رفتاری وی را مشخص می سازند. بنابراین خطرات بالقوه ای از قبیل بهتان و تبعیض اجتماعی از سوی کارفرمایان و سازمان های بیمه، برای افراد شرکت کننده در مطالعات ژنتیکی مطرح است. به علاوه اطلاعات ژنتیکی افراد، اطلاعاتی را درباره خویشاوندان آنها فراهم می آورد که خود مباحث پیچیده اخلاقی را به ویژه در حیطه استقلال فردی و رازداری مطرح می سازد.
  روش ها
  با توجه به اهمیت موضوع، با مطالعه کتب و نیز برخی مقالات معتبر چاپ شده در دهه اخیر که به جستجوی واژه هایی چون genetic research، ethics در pubmed، Ovid،Medline حاصل آمده است، این بحث گردآوری و تنظیم شده است.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  رضایت اگاهانه، رازداری، مالکیت اطلاعات ژنتیکی، ملاحظات فرهنگی- خانوادگی، جمع آوری و استفاده های پژوهشی بعدی از نمونه های ژنتیکی، مشاوره و تمهیدات نظارتی بعضی جنبه های مهم اخلاقی در پژوهش های ژنتیکی هستند که این مقاله به طور مختصر به آنها می پردازد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، ژنتیک، پژوهش های ژنتیک، رضایت آگاهانه، رازداری
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی، فاطمه شیدفر صفحه 83
  مقدمه
  در سال های اخیر پیشرفت های بسیاری در زمینه علم پزشکی صورت گرفته است. پیوند یکی از مواردی است که به سرعت در حال پیشرفت بوده و اعضا و بافت های انسانی و غیر انسانی، رویان و جنین و حتی سلولهای بنیادی انسانی بدین منظور استفاده می شوند. تحقیقاتی که در زمینه پیوند انجام می شود باعث ایجاد روش های جدیدتر و کارآمدتر می گردد. یکی از نکات حائز اهمیت که توجه بدان از مشکلات آینده جلوگیری می کند، مسائل اخلاقی مطرح در این زمینه است. این مسائل اخلاقی چنانچه مورد توجه قرار نگیرند می توانند باعث به خطر انداختن سلامت فرد و حتی جامعه شوند. بدیهی است پژوهش های پیوند اگر با هدف کسب اطلاعات برای ارتقای زندگی انسان باشد، مجاز است ولی این بدان معنا نیست که اجازه داشته باشیم به هر شکلی تحقیقات پیوند را انجام دهیم. در این راستا محقق موظف است که تمام نکات اخلاقی مرتبط با پیوند را رعایت کند.
  روش ها
  در این مقاله با رجوع به کتب و مقالات معتبر جستجو شده در pubmed، Medlineو Ovid طی دهه اخیر، موضوع اخلاق در پژوهش های پیوند مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات پیوند در جسد، در نمونه های بافت انسانی و به ویژه تحقیقات پیوند در رویان و جنین در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  در تحقیقات پیوند در جسد، گرفتن رضایت از خود فرد قبل از مرگ یا از اطرافیان بسیار حائز اهمیت است. در اسلام احترام به مرده مسلمان مورد تاکید فراوان است. در تحقیقات بر روی نمونه های بافت انسانی، علت جمع آوری بافت، نوع و میزان بافت، استفاده پژوهشی و عدم استفاده سودجویانه از نتایج پژوهش باید مد نظر قرار گیرد. طی سال های اخیر تحقیقات پیوند در رویان و جنین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این نوع پیوند نسبت به روش های دیگر دارای مزایای بسیاری می باشد اما مسایل اخلاقی فراوانی را در مورد اخذ رضایت و حیات یا عدم حیات رویان و جنین و به دنبال آن اجازه انجام تحقیق به همراه داشته است.
  کلیدواژگان: پیوند بافت، پیوند عضو، پیوند از جسد، بافت جنین، اخلاق در پژوهش
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی صفحه 93
  مقدمه
  سلول های بنیادی رویان انسانی به علت توان بالای تمایز و تولید انواع سلولهای بدن، امیدهای زیادی را در درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج ایجاد نموده اند. در کشور ما نیز طی سال های اخیر فعالیت های انجام شده، موفقیت هایی را در ایجاد سلول های بنیادی در پی داشته است اما فرآوری و استفاده از این فناوری با مباحث اخلاقی و قانونی وسیعی درجهان همراه بوده است. همانند سازی، که با این دانش ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد، توجهات اندیشمندان، رهبران مذاهب، اخلاقیون و سایر اقشار در جوامع مختلف را جلب نموده و با اختلاف نظرات و کشمکش های فراوانی همراه گردیده است. زیرپا گذارده شدن شان و کرامت انسانی، باروری و سقط جنین، صرفا جهت تهیه سلول های مورد نیاز، نگرانی از تلاش برای تولید مشابه انسانی، و بیم از سودجویی های مادی؛ از جمله مسائل اخلاقی مطرح می باشند. لذا جهت پیشگیری از عوارض احتمالی، لزوم توجه دقیق و فوری به پیامدهای اخلاقی این فناوری و تدوین راهکارها و قوانین مورد نیاز وجود دارد. در این خصوص سازمان های جهانی تلاش های گسترده ای زا آغاز نموده اند و سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان جهانی بهداشت در صدد تدوین کنوانسیون یا بیانیه هایی می باشند. کشورهای مختلف نیز قوانینی را در این مورد وضع نموده اند.
  روش ها
  برای تدوین مقاله حاضر، عمدتا درPubmed وOvid با سرواژه هایی چون cloning، stemcell،ethics و غیره جستجو نموده ایم. بیشتر مقالات جستجو شده مربوط به ده سال اخیر بوده اند.
  یافته ها و
  نتایج
  در این مقاله ضمن اشاره به کلیات علمی موضوع، بطور عمده به مباحث اخلاقی مطرح می پردازیم و سپس وضعیت قانون گذاری در این مورد در جهان اشاره خواهد گردید. با عنایت به ضرورت توجه عمیق و فوری به جوانب این فناوری جدید در کشور ما و لزوم تبیین دیدگاه های اسلامی در این زمینه، نظرات برخی مجامع و اندیشمندان مذاهب به ویژه اسلام نیز آورده خواهد شد.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی، پژوهش های پزشکی، همانند سازی، اخلاق پزشکی، رویان، ایران
 • باقر لاریجانی، سوده غفوری فرد، فرزانه زاهدی صفحه 105
  مقدمه
  دانشجویان پزشکی در طول دوران تحصیلی خود با موقعیت های آموزشی فراوانی مواجه می شوند که تصمیم گیری اخلاقی در آن ها مهم می باشد. دانشجویان باید ضمن توجه به نیازهای آموزشی خود، حقوق بیماران را نیز محترم بشمارند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  نحوه برخورد با بیمار با توجه به شرایط فرهنگی مذهبی کشور ما، ملاحظات خاصی را می طلبد. با توجه به جایگاه ویژه علم پزشکی در اسلام، تربیت پزشکان متخصص و متعهد در دانشگاه ها امری است مهم، لیکن احترام و شان بیماران نیز در بیمارستان های آموزشی باید حفظ شود. حفظ اسرار بیمار، اهمیت به خواست بیمار، رعایت عدالت و توجه به منافع بیمار از مواردی است که باید ضمن آموزش بالینی پزشکی مورد توجه قرار گیرد. منشور حقوق بیمار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نکات مهمی را در این زمینه متذکر می شود که توجه به آنها می تواند در حل مشکلات آموزش بالینی پزشکی راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، آموزش پزشکی، حقوق بیمار، ارتباط پزشک و بیمار، دانشجویان پزشکی
|
 • MEDICINE AND MODERN MEDICAL ETHICS
  Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi Page 1
  Background
  In modern biomedicine, there is an increasing speed of development of new ideas and technologies and, consequently, increasing speed of new applicable knowledge. The rapid advances in medicine and biotechnology during recent decades, is accompanied with important discussions about new questions and dilemmas in the field of professional ethics. The increased recognition of ethical problems has contributed to the emergence of medical ethics as a new, cooperative and collaborative discipline in the world.
  Methods
  This article provides an introduction to main issues in modern medical ethics. It is a review of a great deal of books and articles which are published in the recent years.
  Results
  Some of the issues discussed include: physician-patient relationship, consent and informed decision-making, issues before birth, and end of life issues. Ethical issues in organ transplantation, biotechnology, assisted reproduction, medical research, clinical ethics education, and resource allocation are also reviewed briefly.
  Conclusion
  This intensive review of the basic issues in contemporary medical ethics is aimed at providing health care professionals a basic knowledge about ethical issues within their clinical practice.
  Keywords: Medical ethics, Consent, End of life, Biotechnology, Assisted reproduction, Research ethics
 • HISTORY AND ACTIVITIES OF MEDICAL ETHICS IN IRAN
  Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi, Hossein Malek, Afzali Page 13
  Background
  The increased recognition of ethical problems has contributed to the resurgence of ethics in relation to health care, and to the emergence of medical ethics as a new collaborative discipline in the world. The growing trends in biomedical technologies have been associated with increasing discussions about ethical aspects of the new knowledge in different societies. Advances in genetics, stem cell research, and organ transplantation are some of the medical issues that have raised important ethical and social issues in different countries. Given the special attention that has been paid toward moral ethics in Islam, an emphasis on ethics has been also voiced by medical and religious professions in Iran. In the recent decade, great strides have been made in biomedical ethics, especially in the field of education, research, and legislation.
  Methods
  In this article, a brief history, and some of the activities in the field of medical ethics that are carried out have been reviewed. Results &
  Conclusion
  Establishment of the National Committee for Medical Research and Regional Committee of Ethics for Medical Research, and compiling the National codes of ethics in biomedical research are the main early activities carried out during 1990s. A comprehensive strategic plan for medical ethics in the national level has been introduced in 2002. After implementation of this plan, considerable activities are being carried out that most important related activities will be also reviewed in this paper.
  Keywords: Bioethics, Strategic plan, Ethics committee
 • Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi Page 25
  Background
  In recent decades, traditional medical ethics which is confined to certain commands and prohibitions, is substituted by modern medical ethics which deals with problems such as euthanasia, abortion, organ transplantation, etc. and tries to find proper ethical solutions. These solutions wittingly or unwittingly are rooted in certain philosophical foundations.
  Methods
  The philosophy of medical ethics constitutes the basic part of medical ethics which tries to clarify the right and wrong in practice in various subjects of medicine and health care. Philosophy of ethics, on the one hand, makes an analysis of the principals of ethical theories and on the other hand, it offers some criterions for ethical actions as to what is good or bad.
  Results
  Four principles have been proposed in the West as clues to make decision about medical ethics which are as follows: autonomy, beneficence, nonmaleficence, and justice. However, some questions or interpretations may arise concerning these principles in various cultures and schools of thought. Evidently there is a different between the philosophical foundations of the Western thought with that of Islamic one concerning ethical decision-making in medicine.
  Conclusion
  Thus it is necessary to explain the philosophical position of medical ethics in Islam which can be realized only through the exchange of views between philosophers and physicians. The authors of this article try to explain the effect of different outlooks in philosophy on ethical decision-makings of physicians with special reference to the necessity of formulating the comprehensive principals of Islam in this field.
  Keywords: Philosophy, Autonomy, Beneficence, Justice, Islam
 • Bagher Larijani *, Elaheh Motevaseli Page 39
  Background
  In the recent years, new medical technologies and their probable misusing have emerged public concerns about medical ethics. Medical ethics is a practical discipline that provides a structured approach for identifying, analyzing, and resolving ethical issues in clinical medicine.
  Methods
  In this study we reviewed some new methods of teaching medical ethics in other countries by searching in internet and literature books.
  Results
  Two key features related to the teaching of medical ethics are actively involving students in the learning process instead of merely lecturing about ethical principles and assessing how students apply their knowledge of ethical principles in simulated and actual situations. In many countries such as Iran medical schools attempted to address medical ethics issues in formal ethics classes.
  Conclusion
  It is clear that the traditional method is no longer sufficient to meet the needs of practitioners and societies and new methods particularly those emphasizing active learning, individual participation, group interactions, and a process-based approach, should be developed and implemented. In addition, a concerted effort to improve education in medical ethics will benefit the medical profession and the patients served there by. Therefore, we recommended policy makers of medical ethics education to change the traditional method with regard to modern methods; witch is used now in the world.
  Keywords: Traditional education, Problem, based learning
 • Fariba Asghari *, Akbar Fotouhi Page 47
  Background
  Clinical trial is the standard method to assess efficacy of a medical intervention. Because of its experimental nature, meaning that subjects are exposed to an intervention with uncertain outcome and according to historical evidences of criminal researches, clinical trial is of something of a lightning rod for ethical concerns. Ethical issues surrounding clinical trials are very pervasive and in many respects, they are as important as the Methodological issues. Patients place a great deal of trust in clinical investigators and often participate in trial when the chance of personal benefit is low. The clinical investigators must continue to earn this trust by demon storable commitment to ethical standards.
  Methods
  In this article after reviewing the appropriateness and necessity of clinical trial and its required methodological characteristics, ethical issues consisting importance of protocol, informed consent, study on vulnerable subjects, compensation, conflict of interest and responsibility of ethical committees in evaluation of clinical trial will be discussed.
  Conclusion
  To assess efficacy of a medical intervention, clinical trial is ethicly not only inevitable but also necessary. However it doesnt reduce necessity of attention to the participants rights.
  Keywords: Placebo, Informed consent
 • Alireza Bagheri * Page 59
  Background
  Global distribution of diseases in recent years has shown that health problems are no longer limited to the geographical borders of a country but are a global. Establishing international research collaboration has been highlighted as an appropriate strategy for confronting health problems. The possibility of exploitation of human subjects and also research capacity in developing countries particularly by pharmaceutical companies has caused concerns about the nature of such kind of research collaborations. In many countries general ethical guidelines help researchers and ethics committees to deal with the issue. However lack of expertise in general as well as ethical guidelines to address externally-sponsored research in particular, exposed human subjects to greater harm and has ignored ways of guarantying their benefits. Methods and
  Results
  In view of experiences of clinical trials which have been conducted in Africa and Asia by developed countries, this paper focuses attention of researchers and health policy makers on externally-sponsored researches. By reviewing the international ethical guidelines, the paper argues for the development of national ethical guidelines in order to protect human subjects as well as national interests.
  Keywords: Medical research, International research, Externally, sponsored research, Ethical codes
 • Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi, Fariba Asghari Page 71
  Background
  While the results of genetic research have increased our medical knowledge, promoted health and treatment of illness, some unique ethical problems arise about this type of research. Genetic information is often considered "special", or different from other kinds of medical information because of its close association with individual identity, which is due in part to the common assumption that genes are determinative of human health and characteristics. Thus there is potentially risk of harmful events genetic research participants including stigmatization or discrimination by employers and insurers. In addition, the fact that genetic information about an individual reveals information about relatives, creates new and complex ethical issues, particularly regarding privacy and confidentiality.
  Methods
  Given the importance of this subject, we searched PubMed, Medline and Ovid for some keywords such as "genetic research" and "ethics" during the recent decade. We compiled the article by reference to valid searched articles and some books. Results &
  Conclusion
  Informed consent, confidentiality, ownership of genetic information, family/cultural considerations, storage and future use of genetic samples, counseling and supervision contrivances are some respect important general ethical concerns which this paper discuss about briefly
  Keywords: Genetic Research, Confidentiality
 • Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi, Fatemeh Shidfar Page 83
  Background
  In recent years, many progresses have been confirmed in the field of medicine. Transplantation is one of the instances which have had rapid improvements. Human and nonhuman organs and tissues, embryo, fetus and even the human stem cells have been used for transplantation. The researches in this field have lead to the more functional and new methods. Regarding the ethical problems would prevent the future dangers of human being and society. The researchers’ duty is to respect all of the ethical points associated with the transplantation. In this article, the researches on corps, samples of human tissues and especially in embryo and fetus have been discussed.
  Methods
  For compilation of the article, we searched articles by means of PubMed, Medline, and Ovid and so we concerned some books. Results &
  Conclusion
  In transplantation researches on corps, the patient’s consent in advance (before death) or the relatives consent is important. In Islam respect to the dead Muslim is highly insisted. In human tissue researches the reason of tissue collection, kind and amount of it, research use and non-beneficence use of the research results have to be significantly considered. In recent years, the researches on embryo and fetus have been attenuated. This kind of research despite of its advantages has brought many ethical questions in consent acquisition, viability or non-viability of the embryo and fetus and the permission of research confirmation. In this review article it has been tried to regard all of the current ethical problems in this field, wishing this article to be a guide for more extensive researches.
  Keywords: Tissue transplantation, Organ transplantation, Cadaver transplantation, Fetal tissue
 • Bagher Larijani *, Farzaneh Zahedi Page 93
  Background
  Human embryonic stem (hES) cells have the unrivaled ability to differentiate into any specialized cell type. Significant attention is currently directed to the biological and therapeutic capabilities of these cells for developing novel treatments for acute and chronic diseases including heart disease, diabetes, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, spinal injuries and cancer. However, these technologies have posed profound ethical issues. Ethical challenges are largely based on concerns for safety, efficacy, resource allocation, and methods of harvesting stem cells. Fundamental points in the issues are the human dignity and human rights, the concept of the moral status of human embryos, concerns about commercialization of stem cells and oocyte donors, and slippery slopes towards reproductive cloning. The use of hES cells for research is currently high on the ethical and political agenda in many countries and international organizations such as UN, UNESCO, and WHO. Many countries allow strictly regulated research on human embryos. The purpose of this paper is to describe the scientific background to the current ethical and legislative debates about the generation and use of human stem cells, and to give an overview of the ethical issues underlying these debates. The successes and limitations of mammalian reproductive cloning are itemized.
  Methods
  For compilation the article, we searched particulary in Pubmed and Ovid for keywords of " cloning", "stem cell research", "ethics", etc. Considered articles which were published during recent ten years.Results and
  Conclusion
  This review hopes to bring the reader closer to the science and the ethics of this new technology, and what the implications are for the medical practitioner. This review also discusses the legal status of ES cell research in the world with special attention paid to the Islamic perspectives.
  Keywords: Stem cell, Cloning, Embryo
 • Bagher Larijani *, Soudeh Ghafourifard, Farzaneh Zahedi Page 105
  Background
  Medical students at all levels of experience, encounter learning opportunities in a wide variety of clinical settings. There are some ethical dilemmas a student may face and possibly carry the burden throughout his file. Most of formal medical ethics teaching focuses on dilemmas that students may face in their future practice, rather than the ethical problems they encounter as medical students. Several studies suggest that students’ clinical experiences constitute an informal or hidden ethics curriculum, which can undermine their developing professionalism.
  Methods
  In this article, we discuss some ethical dilemmas of medical education and also some solutions for them. Results &
  Conclusion
  In order to promote a setting that is satisfying to the student, to the faculty, and most importantly, to the patients, we have proposed ethical notes for medical students about informed consent, protecting patient confidentiality and managing ethical concerns.
  Keywords: Patient rights, physician, patient relationship, Medical students