فهرست مطالب

شعر - پیاپی 41 (اردیبهشت 1384)
 • پیاپی 41 (اردیبهشت 1384)
 • 126 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/09
 • تعداد عناوین: 33
|
 • حرف اول
  مصطفی محدثی خراسانی صفحه 2
 • چرا قفس؟
  صابر امامی صفحه 3
 • از زبان سیدحسن حسینی
  صفحه 12
 • این شورشی در بیدل آرام گرفت
  سهیل محمودی صفحه 13
 • همان اتاق کوچک بی پنجره
  محمدرضا عبدالملکیان صفحه 16
 • حسنک قرن بیست و یک
  محمدعلی شفایی افتلتی صفحه 18
 • مشت در نمای درشت
  سید حسن حسینی صفحه 20
 • گفتن و نگفتن
  اسماعیل امینی صفحه 29
 • تاملی در نوشداروی طرح ژنریک
  سعید یوسف نیا صفحه 31
 • راهبرد شعر نو مذهبی
  محمدرضا تقی دخت رهقی صفحه 34
 • این آتش بی رنگ
  محمدکاظم کاظمی صفحه 37
 • «شکستن خط» با قدم زدن
  نعمت الله سعیدی صفحه 41
 • گشت گذاری در آثار شادروان سیدحسن حسینی
  صفحه 47
 • براده ها: در آینه شاعران
  علی شفایی افتلتی، شعبان کرم دخت، محمد جواد غفورزاده. احمد میرزاده، فرشید علیزاده، اسمایین امینی صفحه 53
 • براده ها
  صفحه 54
 • مرد در سکوت خویش
  شهرام مقدسی صفحه 58
 • بیدل، سپهری و بازگشت به خویشتن
  رضا اسماعیلی صفحه 59
 • نگاهی به شقایق نامه
  سعید یوسف نیا، شهرام گیل آبادی صفحه 67
 • «سماع بر امواج»
  محمدعلی شفایی افتلتی صفحه 75
 • نگاهی به کتاب گزیده شعر و جنگ دفاع مقدس
  صفحه 81
 • در پیشگاه عشق
  فاطمه محمودی صفحه 88
 • از درخت گفتن
  علی داوودی صفحه 92
 • ماندن قرین ننگ است
  تیمور غلامی صفحه 95
 • سیدحسن حسینی در نگاه دوستان، مشفق کاشانی، محمود شاهرخی، منوچهر آتشی، فاطمه راکعی، محمدرضا عبدالملکیان، غلامعلی حداد عادل، ساعد باقری، مصطفی راحماندست، عبدالجبار کاکایی، حمیدرضا شکارسری، حسین اسرافیلی، جواد محقق
  صفحه 103
 • یادمان سید
  غلامحسین عمرانی صفحه 109
 • راز رشید
  محمدرضا سنگری صفحه 111
 • التزام سرخ
  حمیدرضا شکارسری صفحه 113
 • علمدار شعر شیعی
  مصطفی محدثی خراسانی صفحه 115
 • حادثه ای در شعر عاشورایی
  محمدکاظم کاظمی صفحه 116
 • حماسه حسینی
  سیداکبر میرجعفری صفحه 118
 • معمار فریادهای شرقی
  یدالله گودرزی صفحه 121
 • چهل سال درچهار ثانیه
  صفحه 123
 • نگاهی به شعرهای عاشورایی دکتر سیدحسن حسینی
  مصطفی علی پور صفحه 125