فهرست مطالب

پوپک - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 132، تیر 1384)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 132، تیر 1384)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/05
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مکان های مذهبی
  صفحه 2
 • اعتراف های کوچک
  عباس قدیرمحسنی صفحه 4
 • با قرآن آشنا شویم / کوه مقدس
  محمدحسین فکور صفحه 6
 • شکوفه های آسمانی
  صفحه 9
 • دزد اسباب بازی
  زبیده حاجتی صفحه 10
 • پنجره ای رو به آسمان
  مسلم ناصری صفحه 15
 • شعر
  صفحه 18
 • مردی که شترش را نفرین کرد
  مرتضی دانشمند صفحه 20
 • علمی / اگر بینی نبود...
  فریده فرهادی ترجمه: فریده فرهادی صفحه 22
 • بچه ها خبر
  صفحه 24
 • بهترین
  شیلا گروز ترجمه: نرگس وحید غروی صفحه 27
 • قندان
  علی باباجانی صفحه 32
 • شغلی برای دلقک
  فرزانه بزرگیان صفحه 38
 • پرسش های پادشاه روم / قصه ی رمزی
  مرتضی دانشمند صفحه 40
 • کاردستی
  صفحه 42
 • مهمانی
  مجید ملامحمدی صفحه 44
 • ماه. صدای شعر من
  صفحه 47
 • خانه هزار آینه
  حسن عبدی ترجمه: حسن عبدی صفحه 48
 • سرگرمی
  صفحه 50
 • قصه شب دایی احمد
  مرتضی دانشمند صفحه 52
 • جدول
  صفحه 55
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 56
 • پسرک کثیف
  انید بلتیون ترجمه: شیرین سلیمی صفحه 58
 • حرف های تو
  صفحه 64