فهرست مطالب

خبرنامه انجمن ویروس شناسی ایران - پیاپی 3 (زمستان 1380)
 • پیاپی 3 (زمستان 1380)
 • 16 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • نگاهی به تارخچه انجمن ویروس شناسی ایران و عملکرد آن
  صفحه 3
 • روش های جاری در مقابله با انتقال عفونت ها از طریق فرآورده های خونی
  صفحه 7
 • جلسات سخنرانی علمی ماهانه انجمن
  صفحه 9
 • تسلیت
  صفحه 9
 • برپایی سیمنارهای داخلی و خارجی مرتبط
  صفحه 10
 • تازه های کتاب / داخلی و خارجی
  صفحه 11
 • زندگی نامه جناب آقای دکتر عباس شفیعی
  صفحه 12
 • تازه های روش های تشخیص CMV
  صفحه 14