فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - شماره 100 (پیاپی 216، اسفند 1379)
 • شماره 100 (پیاپی 216، اسفند 1379)
 • 108 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/12/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • ... تا به حشر یا دوران دیگر (سرمقاله)
  صفحه 6
 • بنازم وسعت این اشتها را
  صفحه 8
 • بافندگی در هزاره سوم
  صفحه 12
 • اسامی تولیدکنندگان محصولات نساجی جهان همراه با نام تجاری آن
  صفحه 26
 • %25 افزایش در حداقل درآمد اندونزی
  صفحه 31
 • تولید پنبه در آمریکای شمالی بهبود می یابد
  صفحه 38
 • صادرات پوشاک ترکیه
  صفحه 42
 • آموزش مهندسی، زیربنای توسعه کشور
  صفحه 45
 • ریسندگی پیشرفته رینگ
  صفحه 48
 • خواص مهم الیاف
  صفحه 58
 • فرآیندی جدید برای عملیات آمونیاک به صورت غیر مداوم
  صفحه 63
 • دانستنی های جدید در مورد الیاف PTT
  صفحه 66
 • عملیات بعدی برای کاهش رنگ پس دهی رنگزاهای گوگردی
  صفحه 68
 • کاهش مواد شیمیایی مورد نیاز جهت رنگرزی گوگردی
  صفحه 78
 • میزان تولید نخ و الیاف نایلون در جهان
  صفحه 81
 • تجارت الکترونیک در صنایع نساجی و پوشاک
  صفحه 82
 • اخبار نساجی جهان
  صفحه 89
 • اخلاق و تعهدکاری
  صفحه 96
 • خبر
  صفحه 99
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 99
 • بخش انگلیسی
  صفحه 100