فهرست مطالب

شعر - پیاپی 42 (بهار 1384)
 • پیاپی 42 (بهار 1384)
 • 115 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/25
 • تعداد عناوین: 24
|
 • اول دفتر
  صفحه 2
 • بگشای لب... / در گفتگو با قادر طهماسبی
  صفحه 3
 • سوسوی «پری اختران» در گیسوی عزوجل
  محمد رمضانی فرخانی صفحه 13
 • ساغر دور فنا، پابه پای هم در شعری از بیدل
  محمدکاظم کاظمی صفحه 16
 • تحلیل و تفسیر شعر «کتیبه» سروده مهدی اخوان ثالث
  محمدرضا روزبه صفحه 20
 • «سکته ملیح» در «یامبیک»!
  یدالله گودرزی صفحه 24
 • گوته و تاثیری از حافظ
  سیدابوالفضل جعفری نژاد صفحه 26
 • معرفی نقد
  مصطفی علی پور صفحه 33
 • شعرخوانی
  امید مهدی نژاد صفحه 38
 • درآمدی بر رفتار شناسی ادبی
  رضا اسماعیلی صفحه 42
 • وبلاگهای شعر
  صفحه 51
 • گفتگو با فرانتز رایت؛ برنده جایزه معتبر پولیتزر 2004 در رشته شعر
  صفحه 56
 • نزار قبانی؛ پر نفوذترین شاعر عرب
  سیامک بهرام پور صفحه 60
 • آرمان شعر سپهری / با نگاهی به شعر پشت دریاه ا
  فرشید فرجی صفحه 70
 • نوجوانان و شعر
  سودابه امینی صفحه 73
 • داستان رستم و سهراب و مرگ رستم از منظر عرفان
  یدالله قائم پناه صفحه 79
 • فردوسی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم توس فردوسی
  فاطمه باقی پور (فانی) صفحه 86
 • بازتاب تفکر عارفانه حج معنوی حلاج در شعر فارسی
  پرستو یمینی صفحه 88
 • از پنجره تعهد؛ نگاهی به شعر استاد حمید سبزواری
  حسین اسرافیلی صفحه 92
 • دارم شکفته می شوم
  شراره کامرانی صفحه 96
 • چند شعر منتشر نشده از قادر طهماسبی (فرید)
  صفحه 99
 • قصیده ای از سهیل محمودی
  صفحه 102
 • شعر معاصر ایران
  صفحه 103
 • تازه های نشر
  صفحه 109