فهرست مطالب

نجوم - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 117، اسفند 1380)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 117، اسفند 1380)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/03/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دیدگاه
  مجید آل ابراهیم صفحه 4
 • نامه ها
  صفحه 4
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 6
 • اخبار داخلی
  صفحه 10
 • خوشه های کروی: معما یا رازگشا؟
  دنیس کایزلر صفحه 11
 • پرواز به آن سوی ابرها، اختر شناسی به کمک بالون
  کریستوفر وانجک صفحه 14
 • آسمان در این ماه
  محسن ایرچی، فریبا پایروند ثابت صفحه 18
 • ماراتن های تمام عیار
  صفحه 23
 • آسمان شب در سال 1381
  فریبا پایروند ثابت صفحه 24
 • اختر شناسان چگونه خصوصیات ستاره ها را تعیین می کنند
  محدثه عظیم لو صفحه 26
 • آنالما: عکسی برای تمام فصول
  علی آزادگان صفحه 30
 • المپیاد برای همه
  طلایه هزاره صفحه 32
 • صفحه شما / زیر نظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 34
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39