فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - شماره 113 (پیاپی 229، فروردین 1381)
 • شماره 113 (پیاپی 229، فروردین 1381)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • خلق را تقلیدشان بر باد داد!
  صفحه 6
 • آرزو دارم که تا آخرین رمق وجود ثمربخش باشد
  صفحه 9
 • نخستین سمینار صنایع و ماشین آلات بافندگی چین - تهران فوریه 2002
  صفحه 10
 • فراز و فرود نساجی ایران
  صفحه 16
 • صنعت نساجی کشور فاقد تکنولوژی روز آمد است! / صنعت نساجی و مردان خودساخته
  صفحه 26
 • مصاحبه با آقای مهندس عباس مقصودی / صنعت نساجی و مردان خودساخته
  صفحه 29
 • بازسازی و نوسازی صنایع نساجی ایران، چالش ها. دغدغه ها و راهکارها / بخش دوم
  صفحه 32
 • جابه جا سازی در صنعت الیاف مصنوعی در اروپا و آمریکا
  صفحه 38
 • بررسی کمی جایگاه صنعتی نساجی در اقتصاد ملی و... / قسمت آخر
  صفحه 46
 • بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی، صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی در استان مازندران
  صفحه 52
 • بررسی ساختار صادرات غیرنفتی ایران
  صفحه 66
 • ارزیابی میزان تجارت جهانی پوشاک
  صفحه 71
 • تکنولوژی جدید ماشین چله پیچی
  صفحه 74
 • مرسریزه کردن پیوسته مرطوب
  صفحه 78
 • قانون کار فعلی بیکاری آور است
  صفحه 85
 • انتخاب نوع ماشین بافندگی با توجه به زمینه مصرف منسوج تولیدی
  صفحه 86
 • خبر
  صفحه 90
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 93
 • ققنوس های صنعت نساجی
  صفحه 94
 • بخش انگلیسی
  صفحه 96