فهرست مطالب

آزما - پیاپی 33 (دی 1383)
 • پیاپی 33 (دی 1383)
 • 50 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/15
 • تعداد عناوین: 24
|
 • یادداشت نخست
 • نسل معلق، نسل بی آرمان
  هوشنگ هوشیار صفحه 4
 • هنوز هم قرار است گلی برویانیم
  ندا عابد صفحه 6
 • از حرمت واژگان و کرامت کلام
  هوشنگ هوشیار صفحه 7
 • رویداد
  صفحه 8
 • نگاه
 • معصومیت های بزک شده، روی دکه فرهنگ
  صفحه 10
 • گفت و گو
 • نگاهی به نمایش عروسکی در گفتگو با دکتر جلال ستاری
  جواد ذوالفقاری صفحه 12
 • روزنامه های جهان
  صفحه 16
 • بیچاره آقای «ش»
  صفحه 17
 • جنگ و ادبیات
  دکتر رامین مجیر صفحه 18
 • کتابخانه
 • معرفی کتاب
  صفحه 19
 • در ادبیات کودک معاصر فرانسه
  الساندرا ژیانولی ترجمه: فهیمه شرفی صفحه 20
 • چگونه رمان بنویسیم
  میشل رابرتز، الیوت پرل من ترجمه: آتوسا حمیدخانی صفحه 22
 • شعر خودمان
 • با شاعران جوان
  صفحه 24
 • شعر دیگران
 • سیلوینا اوکامپو
  سعید آذین صفحه 28
 • کافه فیروز
 • نقش آفرین
  صفحه 30
 • عصر ترجمه
 • خدای چیزهای کوچک در فاصله دو نگاه
  صفحه 31
 • بررسی
 • تافتون بهتر است یا موزه
  صفحه 34
 • پرونده
 • شعر شعر است و مشیری شاعر ماندگار
  ندا عابد صفحه 36
 • مشیری از زبان مشیری
  صفحه 37
 • مشیری، شاعر صداقت احساس
  صفحه 39
 • داستان ایرانی
 • یک بعدازظهر خوب
  گیتا گرگانی صفحه 42
 • تو شاگرد من نبودی؟
  آرمیتا معدلت صفحه 46
 • داستان خارجی
 • آفتاب در یک روز ابری
  مری روچ ترجمه: میترا کیوان مهر صفحه 47
 • هم سلولی
  کریستال آربوگاست ترجمه: میترا کیوان مهر صفحه 48