فهرست مطالب

آزما - پیاپی 35 (فروردین 1384)
 • پیاپی 35 (فروردین 1384)
 • ویژه نامه ترجمه
 • 49 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/01/19
 • تعداد عناوین: 18
|
 • یادداشت نخست
 • بخوان به نام گل سرخ
  صفحه 4
 • نگاه
 • چرا، ترجمه؟
  هوشنگ هوشیار صفحه 6
 • ارزش های فرهنگی ما و چمن سبز همسایه
  صفحه 7
 • گفتگو
 • ترجمه، جای شلنگ اندازی نیست
  صفحه 8
 • ترجمه پویا، انتقال پیام / گفت و گویی با احمد پوری
  صفحه 10
 • بررسی
 • بدون ترجمه، جهان تاریخ ندارد
  ل. ج. کلی ترجمه: آتوسا حمیدخانی صفحه 13
 • مترجم، ترجمه و تاویل
  مهناز رضایی صفحه 15
 • چیز تازه ای برای ما / مترجم و معیارهای انتخاب اثر برای ترجمه
  عبدالله کوثری صفحه 18
 • ظرایف ترجمه در زبان اسپانیایی
  دکتر نجمه شبیری صفحه 20
 • وقتی همه از وولف می ترسند / فصل 5 رمان موجها (از ویرجینیا وولف)
  مهدی غبرائی ترجمه: مهدی غبرائی صفحه 22
 • ترجمه و دشواری های انتخاب
  محمود امینی صفحه 26
 • یاد بعضی نفرات روشنم می دارد
  محمد قاسم زاده صفحه 28
 • کافه فیروز
 • کافه فیروز
  صفحه 29
 • شعر
 • شعر خودمان
  صفحه 32
 • داستان خارجی
 • گفتاری دیگر
  نازنین نوذری ترجمه: نازنین نوذری صفحه 40
 • یکی از این روزها
  پژمان یغمایی ترجمه: پژمان یغمایی صفحه 41
 • بازار برده فروشان
  ژرژ الیویه شاتورنو ترجمه: ابوالحسن نجفی صفحه 42
 • چند چیز ناخوشایند من
  لیدیا دیویس ترجمه: جواد رهبر صفحه 44