فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 84 (خرداد 1384)
 • پیاپی 84 (خرداد 1384)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/04/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگاهی به اقتصاد و بازار بیمه کره در سال 2004
  سارا کوپاهی ترجمه: سارا کوپاهی صفحه 2
 • ترویج خدمات رقابتی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر بخش بیمه (قسمت اول)
  مریم ذبیحی ترجمه: مریم ذبیحی صفحه 12
  وقتی اصلاحات مقدماتی برای تشکیل بازارهای بیمه بر اساس اصول اقتصاد بازار انجام شد، سیستم های نظارتی و تنظیمی موثر با تمرکز بر حمایت از مشتری، باید توسط قانون ایجاد شود. مراحل آزادسازی بازارهای بیمه شامل موارد زیر است: تدوین قوانین رقابتی و شفاف سازی اطلاعاتی. انتقال از مکانیزم های تثبیت قیمت تحمیلی به سیستمی که در ان نرخ ها توسط نیروهای بازار تعیین می شوند؛ کاستن از کنترل محصول. پذیرش مشارکت داخلی و خارجی در بازار هم به صورت مستقیم (بی واسطه) و هم به صورت بیمه اتکایی؛ ...
 • ارزیابی سلامت مالی بیمه گران به منظور حمایت از بیمه گذاران
  علی میری زاده ترجمه: علی میری زاده صفحه 28
 • حرفه ای سازی در صنعت بیمه عمر
  زهرا معصومی ترجمه: زهرا معصومی صفحه 46
 • اخبار بازار بیمه
  آلن هارطونیان ترجمه: آلن هارطونیان صفحه 56
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 60