فهرست مطالب

علوم و فنون هوایی - سال ششم شماره 6 (تابستان 1383)

مجله علوم و فنون هوایی
سال ششم شماره 6 (تابستان 1383)

 • ویژه نامه مهندسی هوافضا
 • 156 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/05/25
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بهینه سازی سختی مواد مرکب لایه ای با استفاده از روش شبیه سازی پخت فلز
  فرهاد جاوید راد صفحه 1
  در این مقاله روشی برای طراحی مواد مرکب با ضرایب سختی از پیش تعیین شده بر اساس روش شبیه سازی پخت فلز ارائه گردیده است. در طراحی مواد مرکب متغیرهای زیادی می تواند در امر طراحی دخالت داشته باشند، لذا استفاده از روش شبیه سازی پخت فلز که عموما برای مسائل بزرگ با تعداد متغیرهای زیاد مناسب می باشند، می تواند موجب افزایش کارایی در امور طراحی و بهینه سازی اینگونه مواد شود. در این مقاله هشت ضریب سختی (شامل چهار ضریب سختی کششی و چهار ضریب سختی خمشی) مورد نظر قرار گرفته است. ...
  کلیدواژگان: بهینه سازی سختی، روش شبیه سازی پخت فلز، مواد مرکب چند لایه، زبان برنامه نویسی فرترن
 • بررسی تجربی سرعت سوزش ذرات ریز آلومینیوم
  مهدی بیدآبادی، محمد صدیقی، پانته آپاسبان پو صفحه 20
  به منظور آشنایی و شناخت مکانیزم انتشار شعله حاصل از احتراق ذرات ریز جامد، از بین پارامترهای دینامیکی شعله، در این مقاله به مطالعه و بررسی سرعت سوزش شعله ناشی از احتراق ذرات آلومینیوم پرداخته ایم. آزمایشات به منظور محاسبه سرعت سوزش ذرات در قطرها و درصدهای متفاوت اکسیژن و در دو گاز بستر مختلف، انجام گرفته است. ...
 • بررسی خواص دی الکتریکی پلیمرها و محاسبه پارامترهای دی الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری جاذب امواج الکترومغناطیس
  حامد عباسی، یوری میخایلین صفحه 28
  با توجه به اینکه یکی از فازهای اصلی بعضی از مواد جاذب امواج الکترومغناطیس، پلیمرها می باشند، در این مقاله عوامل کاهش و یا افزایش خواص دی الکتریکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. خواص دی الکتریکی از پارامترهای موثر بر مقدار جذب این نوع مواد کامپوزیتی می باشد، لذا روش محاسبه خواص دی الکتریکی برای انواع مختلف کامپوزیت های لایه ای بیان شده است. در نهایت ثابت دی الکتریک نمونه هایی از کامپوزیت پلی استر شیشه، پلی استر کولار، پلی استر کربن، اپوکسی شیشه، اپوکسی کولار و اپوکسی کربن و در بعضی از نمونه ها همراه با پر کننده دوده، طبق استاندارد ASTM-150 اندازه گیری شد. ...
  کلیدواژگان: نفوذ پذیری دی الکتریکی، تانژانت اتلاف دی الکتریکی، کامپوزیت های چند لایه، جاذب امواج الکترومغناطیس، پلیمر
 • بررسی عددی کاهش درگ اصطکاکی توسط گرمایش سطح لایه مرزی در محدوده توربولانس برای اجسام تقارن محوری
  رضا خاکی صفحه 41
  تا کنون روش های متعددی برای کم کردن نیروی درگ مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از روش های جدید برای کاهش درگ وسایل پرنده مورد طراحی و یا هواپیماهای موجود، گرم کردن سطح در محدوده توربولانس می باشد. در مقاله حاضر برای بررسی کاهش درگ توسط گرمایش سطح بر روی جسمی مانند بدنه هواپیما، یک مدل تقارن محوری برای حل معادلات ناویه استوکس با تقریب لایه نازک تهیه شده است، با گرم کردن سطح در بخشهای مختلف و با دماهای گوناگون میزان کاهش پسای اصطکاکی مشخص می گردد. ...
 • محاسبه میزان بار اتصال انقباضی مورد نیاز جهت حفظ تماس بین دیسک ها و شفت توخالی موتور میکروجت
  مهدی رمضانی زاده، فرهاد جاوید راد صفحه 54
  تعیین مقدار بار اتصال انقباضی مورد نیاز برای حفظ تماس بین دیسک ها و شفت موتورهای جت و جلوگیری از درهم فرورفتن آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مقاله، جابه جایی شعاعی ایجاد شده در دیسک های کمپرسور و شفت توخالی یک موتور میکروجت و چگونگی تغییر شکل آنها در سرعت 000/30 دور در دقیقه با استفاده از نرم افزار Fe-77 مورد تحلیل واقع شده است. ...
  کلیدواژگان: اتصال انقباضی، موتور میکروجت، دیسک و شفت موتور، نرم افزار Fe-77، تحلیل تقارن محوری
 • مطالعه عددی جریان در نازل راکت سوخت مایع با در نظر گرفتن واکنش شیمیایی
  صادق تابع جماعت، محمد پزشکی صفحه 66
  انبساط جریان در داخل یک نازل همگرا واگرا با انتهای صاف (Ramp Nozzle) شبیه سازی شده است. برای این کار از حل عددی بر پایه روش تفاضل محدود استفاده شده است. در این مطالعه، یک روش کاملا ضمنی برای جریان احتراقی توربولانس به وسیله ترکیب کردن روش TVD درجه دوم یی و هارتن و روش بالادست پایین دست ضمنی موثر شون یون به دست آمده است. معادلات ناویر استوکس و مدل توربولانس در روش عددی به کار گرفته شده و با در نظر گرفتن شیمی نرخ محدود، حل شده اند. ...
  کلیدواژگان: مطالعات عددی، نازل، واکنش شیمیایی
 • ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده طولی تحت بار محوری با استفاده از روش ریتز و اجزاء محدود
  مرتضی باقری صفحه 89
  در این تحقیق ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای تقویت شده طولی تحت بار محوری با تکیه گاه ساده و تکیه گاه آزاد با استفاده از روش ریتز و در نظر گرفتن تقویت کننده ها به صورت المان های مجزا و همچنین بروش اجزا محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرکانس های طبیعی با مقادیر تجربی موجود در مرجع دیگر مقایسه شده است. اثر بار محوری استاتیکی فشاری بر تغییرات فرکانس های طبیعی بررسی شده است و از این طریق بار کمانش محوری نیز محاسبه شد. همچنین اثر ارتفاع و تعداد استرینگرها بر تغییرات فرکانس های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. ...
  کلیدواژگان: پوسته استوانه ای، تقویت کننده، ارتعاش آزاد، فرکانس طبیعی
 • تصحیح عملکرد تاخیر در مکانیزم ضربه گیر بمب تاخیری
  علیرضا داودی نیک، حمیدرضا زارعی صفحه 103
  در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد مکانیزم ضربه گیر در بمب Retard با اشاره به نواقص مکانیزم موجود، روش پیشنهادی برای تصحیح آن ارائه شده است. که در آن به منظور کاهش هزینه های تصحیح مکانیزم، از خواص هندسی و عملکردی مکانیزم موجود کمک گرفته شده است. در تحلیل نرم افزاری مکانیزم تصحیح شده، از نرم افزارهای Fluent و Ansys در تعیین بارهای ضربه ای و نیز پاسخ مکانیکی مکانیزم ضربه گیر در بمب Retard استفاده شده است. در انتها با در نظر گرفتن حالتهای مختلف طراحی، مناسب ترین حالت با توجه به تئوری های تحلیلی موجود معرفی شده است.
 • لحیم کاری خطوط لوله فشار قوی
  حسین فرقدانی صفحه 118
  یکی از روش های اتصالات دائمی مواد به یکدیگر پروسه لحیم کاری سخت می باشد. در این مقاله به لحیم کاری سخت یک مجموعه که شامل خطوط لوله فشار قوی (218Atm) می شود پرداخته شده است. این مجموعه ابتدا به وسیله پروسه جوشکاری آماده می شد. که به علت بروز مشکلات زیادی که پروسه جوشکاری داشت تصمیم گرفته شد که با پروسه دیگری که بتواند شرایط کاری مورد نظر را تامین کند، جایگزین شود. به همین منظور پروسه لحیم کاری سخت در نظر گرفته شد. انتخاب فلز واسطه مناسب و سیکل حرارتی درست و پروسه حرارتی از موارد بسیار مهمی است که باید در طراحی پروسه های لحیم کاری سخت در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: لحیم کاری سخت، فیلر پایه نقره، لوله های فشار قوی
 • تحلیل جریان پتانسیل حول اجسام تقارن محوری در مجاورت سطح آزاد
  محمدرضا محمودی صفحه 129
  مقاله حاضر، به بررسی حرکت یک کره در جریان تراکم ناپذیر و غیر لزج در مجاورت سطح آزاد، می پردازد. بدین منظور در ابتدا معادلات اصلی حاکم بر جریان و شرایط مرزی سطح آزاد مربوط به یک کره که در ارتفاع مشخصی زیر سطح آزاد قرار گرفته، بصورت بدون بعد بدست آورده می شود. سپس با استفاده از روش های اغتشاشی معادلات فوق برای مرتبه های مختلف پارامتر کوچک عدد فرود بدست آمده و در حالت ماندگار تحلیل می گردند، در نتیجه در هر مرتبه شکل موج سطحی و تابع پتانسیل بصورت عددی و گرافیکی بدست آورده می شود. ...
  کلیدواژگان: هیدرودینامیک، جریان پتانسیل، جسم غوطه ور، سطح آزاد، روش اغتشاشی
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 147