فهرست مطالب

مطالعات ایرانی - پیاپی 4 (پاییز 1382)

مجله مطالعات ایرانی
پیاپی 4 (پاییز 1382)

 • 246 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دکترمحمدرضا صرفی صفحه 1
 • دورنمایه های اساطیری نوروز
  ابوالقاسم اسماعیل پور مطلث صفحه 1
  نخستین دورنمایه ی اساطیری نوروز اسطوره ی باززایی، تجدید حیات یا بازآفرینی زمان است. مفهوم تجدید حیات در جشن های نو ایرانی، هندی و بین النهرینی نیز به چشم می خورد. این مفهوم به نوعی با اسطوره ی آفرینش کی هان و عناصر طبیعت گره می خورد و با مفهوم فرشکردی یا رستاخیزی ارتباط دارد. جمشید با شخصیت اسطوره ای چندگانه اش با نوروز پیوندی تنگاتنگ دارد. روایات گوناگونی پیرامون جمشید و نوروز در اوستا، متون پهلوی و فارسی وجود دارد که با بررسی آن ها می توان به پیشینه ی نوروز در هزاره نخست پ. م و برگزاری آن در میان هند و ایرانیان پی برد...
  کلیدواژگان: باززایی، اسطوره ی آفرینش، اسطوره ی جمشید، فروهرها، نوروز بزرگ، فروردینگان و رپیتوین، دوازده ستون نگهدارنده ی جهان
 • جواد برومند سعید صفحه 17
  شاعران زبان فارسی بارها از نوشیدن شراب به یاد کسی سخن گفته اند. تکرار این تصویر بیانگر پیشینه ی اسطوره ای آن است. مقاله ی حاضر به منظور تبیین این موضوع در ادبیات فارسی نگاشته شده، نگارنده عقیده دارد که این امر بازمانده و تغییر شکل یافته از آیین های قربانی در نخستین روز فروردین هر سال است که به منظور نذر و پیشکش به درگاه ایزدان انجام می شده است. تغییر شکل این اسطوره بیانگر ارج نهادن به مقام یاران غایب از نظر است.
  کلیدواژگان: نوشیاد، آیین های قربانی، باده، یاد
 • امید بهبهانی صفحه 41
  مقاله ی حاضر به منظور شناساندن روح زنده که یکی از ایزدان مرحله دوم آفرینش در آیین مانی است، نوشته شده است. روح زنده در اسطوره های مربوط به کی هان زایی (=آفرینش) و شناخت فرجام جهان از دیدگاه مانی، دارای نقشی فوق العاده و مرکزی است. در این اسطوره های مانوی می توان تاثیر گذاری باورهای کهن ایرانی بر اندیشه های مانوی را به روشنی مشاهده کرد. روش بررسی در گفتار حاضر کتابخانه ای و سندکاوی است و اطلاعات جمع آوری شده، پس از تطبیق با اسطوره های ایران باستان، به شیوه ی توصیفی، طبقه بندی و تحلیل شده اند.
  کلیدواژگان: مانویت، متون مانوی، اسطوره، کیهان شناسی (cosinology)، کیهان زایی، (cosmogony) فرجام جهان (eschatology)
 • محمود جعفری صفحه 53
  حیوانات در عصر اساطیری ایران نقش شگرفی بر عهده داشته اند. اسب در انیدشه ی ایرانیان ویژگی اهورایی داشته و در اسطوره ها به یاری آنان پرداخته است. افزون بر این، نقش اقتصادی و اجتماعی آن نیز در زندگی مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در این مقاله از سویی اهمیت اقتصادی و اجتماعی اسب در زندگی ایرانیان و از سوی دیگر رابطه ی آن با یکی از اسطوره های ایرانی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: اسب، باران سازی، اساطیر ایران
 • عباسعلی رستمی نسب صفحه 61
  مقاله ی حاضر به منظور بررسی اندیشه های تربیتی در آیین زرتشتی نوشته شده است. نگارنده ابتدا به زندگی زرتشت، جهان شناسی و انسان شناسی در مکتب وی پرداخته و سپس هدف های تربیتی این آیین را معرفی نموده است. آنگاه، اصول تعلیم و تربیت زرتشت، بر اساس یسنا، در 11 اصل معرفی شده است. از مهمترین نتایج این گفتار آن است که در تعلیمات این مکتب توجه به دنیا، اجتماع و انسان اهمیت فراوان دارد. این تعالیم می توانند سلامت و سعادت روحی و روانی انسان را در دو جهان فراهم نمایند، اما متاسفانه نظرات زرتشت، در دنیای کهن بیشتر در حوزه ی نظریه باقی ماند و فرصت بهره گیری عملی از آنها طبقات قدرتمند و حاکم، با اهدافی ویژه از این مکتب سلب نمودند.
  کلیدواژگان: زرتشت، تربیت، جهان شناسی، انسان شناسی، اهداف تربیتی، اصول تعلیم و تربیت، روش های تربیتی، تعلیمات و مواد آموزشی
 • علی محمد سجادی صفحه 75
  مقاله ی حاضر به منظور بررسی پیشینه و تاریخچه ی حمام و استحمام، در فرهنگ ایرانی و به شیوه ی سند کاوی نوشته شده است. نویسنده، پس از بررسی روایات مربوط به پیدایش و ساخت حمام در اساطیر ملت ها، جنبه های گوناگون حمام و استحمام در شریعت اسلام را بررسی نموده، و به بایدها و نبایدهای مربوط به حمام بر اساس متون اسلامی پرداخته است. آنگاه وظیفه ی محتسب را در قبال حمام یادآور شده است و در ادامه به معرفی بخورها و عطریات مروبط به حمام پرداخته است. آنگاه از افسانه های مربوط به حمام و جن و دلایل این افسانه پردازی ها اشاره کرده و سرانجام، سخن را با بحث حمام و ادب پارسی به پایان رسانده است.
  کلیدواژگان: حمام، فرهنگ ایرانی، استحمام، عطریات، جن، ادب فارسی، افسانه
 • علی شیخ مهدی، محمود طاووسی صفحه 99
  در بین نوشته های پهلوی بازمانده از پیش از اسلام، یادگار زریران، نمایشنامه ای است که به لحاظ ساختار متن، مضامین و شیوه ی اجرای احتمالی آن، بازتابنده ی جهان بینی ایرانی در هنر نمایش است. این متن از یکسو حماسه نامه ای درباره ی جنگ مذهبی ایرانیان گرویده به مزدیسنا با تورانیان پیرو دیویسنا است و از سوی دیگر، تعزیه نامه ای در سوگ قهرمانان از دست رفته است. رو در رویی نیکان با بدان به عنوان یکی از بنیان های اندیشه ی ایرانی به صورت اعتقاد به مرگ و رستاخیز و نیز تقدیرگرایی در متن پهلوی یادگار زریران و هم در روایت شاهنامه ی فردوسی از این ماجرا جنبه ی نمایش به خود گرفته است...
  کلیدواژگان: یادگار زریران، شاهنامه ی فردوسی، نمایش در ایران
 • یحیی طالبیان صفحه 139
  در آغاز مقاله شرح حالی کوتاه از صاحب بن عباد می آید، نگاه در باب خصال انسانی صاحب با عنوان های دوستی، کرامت خاص و عام، شکوه فرمانروایی و فروتنی انسانی، بردباری و جوانمردی، رعایت حقوق مردم، وفاداری، اشتیاف به عمران و آبادانی و آزادگی شیعی بحث می شود و در ذیل هر یک از این عنوان ها به مطالب ضروری و متناسب بحث اشاره می رود و به نظرات دانشمندان برجسته و منابع معتبر استناد می کند.
  کلیدواژگان: صاحب بن عباد، صفات اخلاقی، خصال انسانی
 • تیمور قادری صفحه 155
  نگارنده در این مقاله کوشیده است تا ضمن معرفی کوتاه دینکرت ششم و اهمیت آن به عنوان نمونه ای بارز از ادبیات اندرزی در ایران، ویژگی های کلی آن را برشمرد، بعد از آن نیز گفتارهایی از این اثر بزرگ اندرزی به فارسی برگردان شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات اندرزی، دینکرت ششم، دینداری، خودورزی، میانگرایی (=اعتدال)
 • گلناز قلعه خانی صفحه 169
  خورشید همواره در تمام ادیان پیش از تاریخ هم مورد ترس و وحشت و هم ستایش بوده است. اما در ایران با پیشرفت دانش و آگاهی، شکوه و تقدیس ویژه ای یافت. در این مقاله به دنبال روند تقدس خورشید، آثار باستانی تصویری یا نوشته ها را بررسی می کنیم. نماد تصویری این پدیده ی هستی بخش را می توان در آثار باستانی بازمانده از تمدن باستانی ایران یافت و برای نماد نوشتاری خورشید، متن اوستا و متون فارسی میانه ی غربی بررسی خواهد شد. همچنین، مقایسه ای بین خورشید در اساطیر هند و ایران خواهد شد.
  کلیدواژگان: خورشید، متون دوره میانه، اوستا، هفت هات، یسنا، یشت ها، ریگ ودا
 • ناصر محسنی نیا صفحه 195
  در این مقاله سعی بر آن بوده تا با ارایه ی نمونه هایی از شعر دوره ی جاهلی عرب، میزان تاثیرپذیری آن از زبان و فرهنگ ایران باستان روشن گردد، در این راستا مقاله در دو بخش نفوذ فرهنگی و نفوذ زبانی ایران باستان در شعر و ادب دوره جاهلی تنظیم گردیده و در هر بخش، شواهد مربوط ارایه شده و در صورت لزوم تحلیل مختصری پیرامون آنها صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: زبان و فرهنگ ایران باستان، ادب دوره ی جاهلی، فارسی، عربی
 • نعمت الله موسی پور صفحه 219
  مدیریت بر جوامع کوچک و بزرگ از دیرباز امری مهم و حیاتی به حساب آمده، در ایران باستان نیز این امر مورد توجه خردمندان واقع شده است. مینوی خرد که در حقیقت یکی از اندرزنامه های ایران باستان و به زبان پهلوی است، توصیه های متعددی به طبقات گوناگون اجتماع، و از جمله، مدیران و حکمروایان دارد. این توصیه ها به صورت پراکنده در لا به لای این کتاب ارزشمند مطرح شده اند. مقاله حاضر که به روش سندکاوی و کتابخانه ای تهیه شده، قصد دارد با استخراج نکته های مدیریتی، طبقه بندی و تحلیل آنها. صفات، ویژگی ها و وظایف مدیران را در ایران باستان نشان می دهد...
  کلیدواژگان: مینوی خرد، مدیریت، اندرزنامه، قدرت، ویژگی های مدیر کارآمد
 • صفحه 241
|
 • Mythological Themes of Now Ruz* (Scholarly research)
  Dr. Abolghassem Esmail Pour Motlagh Page 1
  The first mythological theme of Now Ruz is the myth of renovation and recreation of time. The concept of renovation mostly appears in Iranian, Indian and Mesopotamian New Year festivals which is, to some extent, related with the myth of creation of cosmos and natural elements, and is inevitably referred to the concept of Farshkart or resurrection. Yima (Jamshid) with his multiple mythical characters is widely described in the old narrations, especially in Avestan, Pahlavi and Persian texts. A survey of these texts could reveal the background of Now Ruz among Indo-lranian tribes in the first millenium B.C. The return of Frawahrs or the spirits of the dead at the eve of Now Ruz and the relationship of Farwardinagan festival with 'Grand Now Ruz' are among other important themes of Now Ruz. Zoroastrian six cyclical festivals, Gahanbars, and the most important of all, Hamaspathmaidhya or the Spring Festival, reveals the persistence of the belief on creation of man in Iranian culture. The myth of Rapithwin, god-keeper of underground water and his resurrection concept is also related with Now Ruz. The narration of Twelve Pillars of Cosmos which are chewed and destroyed by daevic forces and their reconstruction at the eve of Now Ruz, is another mythical theme.
 • Dr. Javad Boroumand Saeed Page 17
  The Iranian poets have frequently talked of "drinking wine to the toast of someone". The frequency of the event suggests that it has a mythical background. The article is to expound the above theme in Persian literature. The author opines that the surviving myth is the remnant of sacrificial ritual at the threshold of the gods on the first day of all new years (The First Day of the Month Farwardin) which has undergone changes. The changes, as the author believes, have turned the myth into a ceremony to commemorate the memories of the friends who are out of sight.
 • Dr. Omid Behbahani Page 41
  The article endeavors to introduce the live spirit, one of the gods of the second stage of creation in Manichaeism religion. The live spirit has an extraordinary central role in the Manichaeism myths concerning cosmogony [Creation] and eschatology. Here, one could vividly observe the effectiveness of ancient Iranian beliefs on Manichaean thoughts.The methodology used in investigation is based on library and document analysis wherein the gathered information, is presented, classified and analyzed based on descriptive method.
 • Dr. Mahmoud Jaafari Page 53
  Animals have had a surprising role in the mythology of ancient Iran.The horse, having a mythical relation with Ahura Mazdā in Iran, has been of much assistance to the lives of the people. Furthermore, it has had eminent economic and social importance. The present article studies, from one side, the social and economic importance of the horse in the lives of the Iranians, and from the other, shows its relation to the Iranian mythology.
 • Abbas Ali Rostami Nasab Page 61
  The present article aims at investigating the educational doctrine of Zoroastrianism. The author first describes Zoroaster's life, cosmology and anthropology and then introduces the educational goals of the religion. The educational doctrines of Zoroaster are set forth in eleven principles based on Yasna.Of prime importance in Zoroastrianism is particular attention paid to the world, society and mankind. The teachings can provide man with spiritual and psychological safety in both worlds. Unfortunately, Zoroaster's teachings were confined to theoretical thoughts of the ancient world and the school was deprived of taking advantage of the practical opportunities by the powerful, ruling class, having their own special goals.
 • Dr. Ali Mohammad Sajjadi Page 75
  The present article aims to investigate the historical background of baths and bath taking in Iranian culture based on document analysis method. The author first studies the articles on the evolution and construction of baths in the myths of nations.Then, he investigates the different aspects of baths and bath taking in Islamic Shariah focusing on the necessary and forbidden aspects of bath taking according to Islamic texts. He then reminds the duties of the 'Mohtasab' (Municipal Control Officer) concerning baths. The author then introduces bath scents and perfumes. Legends concerning 'bath and jinn' and the reason for these legendary aspects come next. Finally, the author ends up his article with a discussion on "bath and the Persian literature".
 • Ali Sheikh Mahdi, Dr. Mahmoud Tavousee Page 99
  'Yadegar-e Zariran', a Pahlavi text remaining from pre-Islamic era, is a drama reflecting the Iranian world view on theatre, due to its content and thematic structure and supposedly unique performance. The play is an epic on the religious war between Iranians worshipping Mazdayasnā and people of Touran following Divyasna, from one side and a tragic play mourning the death of the heroes from the other.Confrontation of the good and the evil as a fundamental Iranian world view based on the belief in death, resurrection and God's will, has given the text a theatrical aspect, both in the Pahlavi origin titled 'Yadegar-e-Zariran' and the account as narrated in the 'Shahnameh Ferdowsi'. This has remained as an Islamic passion play after many centuries, manifesting the effectiveness of the persistent Iranian world view peculiar to the theatrical art of the country.
 • Dr. Yahya Talebiyan Page 139
  The article starts with a short biography of Saheb-ibne Abbad. Then, the author casts a glance at Saheb's humane traits such as love for knowledge, private and public liberality, glory of ruling along with human modesty, patience and manliness considering people's rights, faithfulness, passion for cultivation and prosperity of the country and Shiite nobility. The author discusses the above traits when necessary, referring to the views expressed by outstanding scholars and valid sources.
 • Dr. Teymur Ghaderi Page 155
  In this article, the author has attempted to introduce briefly 'denkart VI', its general features, and its importance as an evident model in Iranian andarz (wise sayings) literature. Finally 50 sayings [377-432] of the middle Persian work have been translated into Persian.
 • Ghal-E Khani Page 169
  The sun has been both an agent of terror and praise in all prehistoric religions, but with the advancement of knowledge and awareness, it found special holiness and glory in ancient Iran.In this article, following the trends of the holiness of the sun, the author analyzes the ancient illustrations and related writings. Sun's illustrative symbols are traced through the monuments surviving from ancient Iranian civilization, while the written symbols of the sun are studied in the Avestan and the western middle Persian texts. There is also a comparison made between Indian and Persian myths concerning the sun.
 • Dr. Nasser Mohseni Nia Page 195
  Trying to present specimens of pre-Islamic poetry, the author tries to show the degree it has been affected by the ancient Iranian culture and language. The article is divided into two sections; first, cultural and second, language influence of ancient Iran on poetry and literature of pre-Islamic Arabs. In each section, relevant evidences have been presented and briefly analyzed if deemed necessary.
 • Dr. Nematollah Mousa Pour Page 219
  Managing large and small communities has been considered a crucial and vital task since long ago. In ancient Iran, the wise have paid attention to the above, too. Minoo-i-khrad (heaven of wisdom), a tract of wise sayings and advice in Pahlavi language contains numerous teachings for the various classes of society including managers and rulers. The sayings are in fact scattered throughout the invaluable work.The author who has prepared the article based on document analysis and library research, intends to collect, classify and analyze managerial hints in order to show the traits, specifications and duties of the managers in ancient Iran. The material is then analyzed, classified and presented according to descriptive method. Of prime importance, is the wise and right insight of our ancestors cast upon and their logical expectations from a decent manager. Here, the reader finds out how our ancestors, corrected the behavior of the managers in order to keep the community safe both in this world and the next.