فهرست مطالب

شیعه شناسی - پیاپی 10 (تابستان 1384)

فصلنامه شیعه شناسی
پیاپی 10 (تابستان 1384)

 • 260 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مصاحبه
 • فقه شیعه، ویژگی ها و امتیازها / مصاحبه علمی با حضرت آیةالله محمد هادی معرفت
  صفحه 3
  «فقه» در معنای فهم و درک روشمند احکام از متون دینی، سابقه ای به قدمت خود اسلام دارد. فقها همواره با استناد و ارجاع موضوعات به منابع دینی، احکام فقهی مورد ابتلا را استنباط کرده اند. از اینرو، فقه در تطور تاریخی اش، علمی پویا و بالنده بوده است. به دلیل آنکه علم فقه، علم مربوط به اعمال و رفتار روزمره مسلمانان است، طبعا با شرایط و اوضاعی که مسلمانان به طور روزانه با آنها مواجهند، مرتبط بوده و متحول شده است. بدین روی، انفتاح باب اجتهاد در شیعه، همواره زمینه ساز تکامل فقه شیعه بوده است. ...
 • مقالات
 • رحیم ابوالحسینی صفحه 21
  هدف این مقاله آشنایی اجمالی مخاطبان گرامی با شرح حال و چگونگی حیات علمی «عالمان شیعه» است. از این رو، بخش پژوهش موسسه شیعه شناسی در هر شماره، تعدادی از بزرگان شیعه را معرفی می نماید. در این قسمت، تعدادی از عالمان شیعه به اختصاره معرفی می شوند.
 • حسن حسین زاده شانه چی صفحه 39
  در قرن چهارم هجری و در آستانه غیبت امام دوازدهم، شیعیان در بلاد و شهرهایی از جهان اسلام می زیستند که اطلاعات ما از آنها به سبب عدم توجه منابع تاریخی به مقوله جغرافیایی انسانی، کاملا محدودند و از خلال منابع گوناگون تاریخی، جغرافیایی، رجالی و حدیثی، تنها می توان به آگاهی های اندکی در این خصوص دست یافت. بررسی این موضوع از آن نظر حایز اهمیت است که از جایگاه و موقعیت اجتماعی شیعیان در جهان اسلام و تاثیرات آن بر تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عالم اسلامی شناختی بهتر و دقیق تر در اختیار محقق قرار می دهد.
 • علی نصیری صفحه 57
  شناسایی و شناساندن شخصیت امیر مومنان علی علیه السلام به عنوان انسان کامل و الگویی برای کارگزاران و عامه مردم، جزء ضرورت های عصر حاضر است. آنچه در این مقاله دنبال شده تصویری از شخصیت آن حضرت است که از زبان ایشان در نهج البلاغه ارائه گردیده. محورهای مورد توجه در مقاله عبارتند از: مقام علمی؛ مقام بصیرت ویقین؛ مقام های اخلاقی در عرصه هایی همچون پرهیزگاری، زهد و دنیاگریزی، عدالت خواهی، شجاعت و ملازمت با پیامبر اکرم علیه السلام. ...
 • علی اصغر باباصفری صفحه 85
  بدون شک، آزادی یکی از بزرگ ترین موهبت های الهی به انسان است که در سرشت وی قرار داده شده است. در این زمینه، مذهب شیعه به لحاظ تعالیم و شیوه های تربیتی و سلوک عملی پیشوایان، از تمایز ویژه ای برخوردار است که در شعر شاعران نیز انعکاس یافته است. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم «آزادی» و «آزادگی» در آثار 18 تن از شاعران برجسته شیعی، از کسایی مروزی قدیمی ترین شاعر شیعه، تا حکیم صفای اصفهانی در دوره مشروطیت بررسی شود. ...
 • علی ربانی خوراسگانی صفحه 113
  در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیر دینی شدن ایران ارائه گردیده است.
 • میر لیتواک ترجمه: نصرالله صالحی صفحه 137
  نویسنده با هدف روشن ساختن ساختار و خصوصیات جمعیت علما در ایران و به ویژه در عراق دوره عثمانی، از خلال منابع اصلی، بخصوص تراجم احوال، به تحقیق گسترده درباره شمار طلاب و علمای شیعه شاغل به تحصیل و تدریس در دو شهر کربلا و نجف در قرون یازدهم تا سیزدهم هجری قمری پرداخته است. وی با رویکرد جامعه شناختی و با استفاده از روش «پیشینه شناسی». تلاش نموده است تا روند مرکزیت یافتن نجف و کربلا را به عنوان مراکز اصلی حوزه های علمیه شیعه در دوران پس از سقوط صفویه به خوبی نشان دهد. ...
 • سخنرانی
 • شیعیان آمریکا / وضعیت کنونی پس از 11 سپتامبر
  محمد لنگهاوسن صفحه 187
 • گفتگو
 • شعیان و چالش های پیش رو / وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان در پاکستان؛ گفتگو با علامه سید ساجد علی نقوی
  صفحه 207
 • معرفی و نقد کتاب
 • گزارش
|
 • RahĪm Abul-HoseinĪ Page 21
  As part of the continued efforts of the journal to introduce some Shicite scholars in each issue, this article provides brief biographies and short accounts of the intellectual lives of several Shicite scholars. Some of the Shicite scholars are briefly introduced in this volume.
 • Hassan Hossein-Zādeh Shāneh-Chi Page 39
  There is not much information about the Shia, their cities and communities in the fourth Lunar Hijri century, mainly due to lack of interest in human geography among historians of that period. Nevertheless, examining various historical and geographical books, as well as the writings on hadith and the narrators (i.e. rejāl) of hadith, reveals some information that points to the status and significance of the Shia and their impact on the social and cultural developments of the Islamic world.
 • 'Ali Nassiri Page 57
  Identifying and introducing the Character of Imam 'Ali, as a perfect man and pattern of statesmen and general public, is among the necessities of this era. In this paper, it is attempted to provide an image of Imam 'Ali through his own words in Nahj al-Balaghah. The Imam's scholarly personality, his certitude, clear-sightedness, his ethical status in fields like piety, asceticism, uncompromising search for justice, bravery and companionship with Prophet Muhammad are stressed in this paper. It should be mentioned, however, that Imam 'Ali was never willing to praise himself, and whatever he said about himself was necessary to be said.
 • 'Ali Asghar Bābā-Safari Page 85
  There is no doubt that freedom is amongst the most inportant devine gifts which are placed in humans. The author argues that the freedom, heroism and liberty promoted by the Shiite faith has been reflected in the Shia's poetry. In this paper, the concepts of freedom and gentlemanliness (azadagi whose Persian equivalents derived from the same word, azadi) are highlighted in the works of Shiite poets, from Kassā'i Marwazi, an early Shiite poet, to Hakim Safai Isfahani, who was composing during the turn of the twentieth century. The development of the Shiite poetry is analysed during the period between the fourth and the fourteenth Lunar Hijri centuries in chronological order.
 • 'Ali Rabbāni Khorāsgāni Page 113
  Examining the historical roots of the marjiyyat institution (the religious authority among the Shia), the author reviews the Pahlavi's efforts to undermine the clergy and the Islamic seminaries. Then, the leading role of the marjiyyat institution in the Islamic Revolution of 1979, and the cultural activities of the Qom seminary in confronting anti-religious movements are discussed.
 • Meir Litvak Page 137
  In this piece, in order to enlighten the structure and characteristics of demography of scholars in Iran and particularly in Iraq, the author tries to provide a clear demographic picture of the clergy population in Iraq, during the Ottoman Empire era, and particularly in the thirteenth and fourteenth Lunar Hijri centuries. Drawing upon historical works and biographies, the author employs a sociological and demographic approach in order to explain how Najaf and Karbala became the centre of Shiite scholarship after the Safavids. In this research, the clergy studying in the two cities are divided into eight groups, on the basis of eight generations of distinguished scholars. An examination of the clergy's ethnic origin indicates that those of Iranian origin were much more numerous than the Arab clergy.