فهرست مطالب

صحنه - سال ششم شماره 22 (پیاپی 42، مرداد 1384)
 • سال ششم شماره 22 (پیاپی 42، مرداد 1384)
 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/05/15
 • تعداد عناوین: 32
|
 • کلام اول
 • از هر طرف که رفتم جز حسرتم نیفزود
  صفحه 1
 • یادکرد
 • اگر چه تلخ اما کوچی زیبا داشت
  صفحه 4
 • مقالات
 • فرم نمایشی در آثار چخوف
  علی اکبر علیزاد صفحه 6
 • نمایش و دین
  داود حاتمی صفحه 8
 • ادوارد آلبی و هارولد پینتر
  دکتر فرشید ابراهیمیان صفحه 12
 • شب زنده داری
  مسعود نجفی صفحه 15
 • بازیگری، خلق یا تقلید؟
  سپیده نظری پور صفحه 20
 • تعهد کجاست؟ منفعت کجاست؟
  مهرداد رایانی مخصوص صفحه 23
 • گفت و گو
 • برابری در برابر مرگ (گفتگو با پروفسور احمد کامیابی مسک)
  علی جمشیدی صفحه 26
 • آفرینش یک تئاتر با مراسم آئینی (گفت و گو با ژان ژنه)
  پروفسرو احمد کامیاب مسک صفحه 30
 • باور نقش، رمز موفقیت بازیگر است (گفت و گو با مهرداد ضیائی، بازیگر تئاتر)
  جمال جعفری آثار صفحه 33
 • پاس داشت
 • راز ستاره رادی
  نصرت الله قادری صفحه 37
 • گفت و گو
 • حقوق هنرمندان در اکثر مواقع ضایع می شود
  صفحه 41
 • نقد کتاب
 • غرابتها و ویژگیهای دراماتیک یک اثر بزرگ / نقد و بررسی نمایشنامه «بیرون، جلو در»
  حسن پارسایی صفحه 44
 • پرونده یک تئاتر
 • نگاهی به زندگی و آثار نویسنده معاصر آفریقایی، آما اتا آیدو
  مسعود نجفی صفحه 47
 • درباره نمایشنامه آنوا
  منصور ابراهیمی صفحه 49
 • نمایشنامه های مابعد استعمار هلن گیلبرت
  داود دانشور صفحه 52
 • گاه شمار استعماری بریتانیا در قاره آفریقا
  مسعود نجفی صفحه 54
 • در باره جودیت تامپسون
  صفحه 55
 • صورتی
  داود دانشور ترجمه: داود دانشور صفحه 56
 • نقد حضوری نمایش آنوا
  صفحه 57
 • نقد نمایش
 • مونولوگ سیلویا پلات
  بهزاد صدیقی صفحه 68
 • دور، خیلی دورتر از این حرفها
  سعید محبی صفحه 70
 • عمل بعد از نظریه
  علی رضا احمدزاده صفحه 72
 • زبان فاخر قدرت در نمایش ژولیوس سزار
  علی اکبر باقری ارومی صفحه 73
 • قلعه های فتح ناشدنی
  مسعود توکلی صفحه 74
 • جلوه یک وسوسه
  ایوب ناصری صفحه 75
 • فصلهای کم رنگ
  مشهود محسنیان صفحه 76
 • برگی از کذشته
 • عربده و ادعای مسئولیت: اینها دکان باز کرده اند
  صفحه 78
 • نمایش نامه
 • مرگ در پیاده رو
  قاسم غریفی صفحه 80
 • راپرت «مطرب Motreb» و «مطربه Motreb-e» در تیاتر
  صفحه 82
 • کتاب صحنه
 • کتاب صحنه
  صفحه 84