فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 26 (تیر 1384)
 • پیاپی 26 (تیر 1384)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/04/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حرف اول
 • نظام پزشکی و تعرفه های درمانی
  صفحه 2
 • و اما بعد... برای افزایش منافع مشروع خود به یاری تعاونی بشتابید
  صفحه 3
 • دنیای دانش
 • شناخت و انتخاب صحیح سمنت ها
  جعفر دادمنش صفحه 6
 • سایش دندان در بیماری برگشت مواد از معده به مری
  مریم جوانشیر ترجمه: دکتر مریم جوانشیر صفحه 12
 • توصیه های بهداشت جیوه در دندانپزشکی
  عباسعلی مهویدی زاده ترجمه: دکتر عباسعلی مهویدی زاده صفحه 16
 • اصلاح درمانهای شکست خورده ریشه دندان
  غلامعلی هاشمی قوچانی ترجمه: دکتر غلامعلی هاشمی قوچانی صفحه 18
 • پرسش و پاسخ
  حمید میرشمس ترجمه: دکتر حمید میرشمس صفحه 21
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
 • امبرواز پره
  نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 24
 • گزارش و خبر
 • گفت و گو با خانم دکتر نینا رهشناس
  صفحه 27
 • در آیینه ادبیات و هنر
  صفحه 29
 • آنچه داریم
  صفحه 30
 • دنیای دندانپزشکی
 • مطب دندانپزشکان، امن ترین محل کار!
  محمدرضا جلیلی صفحه 37
 • تازه های تولید
 • چسب عاجی
  فرناز میر محمد علی صفحه 38
 • فرم اشتراک
  صفحه 40
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 44