فهرست مطالب

یاکریم - پیاپی 1 (تابستان 1384)

فصلنامه یاکریم
پیاپی 1 (تابستان 1384)

 • 19 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/05/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سر مقاله
  صفحه 3
 • معرفی نژادهای حیوانات / چرا طوطی ها طوطی هستند؟
  صفحه 4
 • رفتار حیوانات / ترس از رعد و برق و طوفان یا ترس از صداه ا
  صفحه 6
 • سوال از دکتر دامپزشک
  صفحه 10
 • رفتار با حیوانات / شش رمز تبدیل یک گربه پرخاشگر به یک گربه آرام و مطیع
  صفحه 12
 • ارتباط با حیوانات / تله پاتی با حیوانات
  صفحه 14
 • داستانها و خاطرات / جوزف و جولی
  م. زهرابی صفحه 16
 • بهداشت و بیماری ها / درمان جراحت های سطحی پوست
  صفحه 18