فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 31 (تابستان 1381)
 • پیاپی 31 (تابستان 1381)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • راهنمای کاربرد پمپ های فشار قوی
  مهندس سیدبهزاد مبین صفحه 1
 • طبقه بندی پمپهای گریز ا زمرکز
  مهندس محمد نبیی صفحه 14
 • حل مشکلات قبل از بازدید ایستگاه پمپاژ
  مهندس مسعود حداد صفحه 26
 • مطالعه روی عیب کشیدگی در قطعات چدنی پمپها
  مهندس کریم حسن پور صفحه 40
 • نیروهای محوری و شعاعی و نحوه متعادل کردن آنها
  مهندس دیار عصمتی صفحه 51
 • فهرست مقالات در شماره های قبلی نشریه پمپ
  صفحه 70