فهرست مطالب

استعدادهای درخشان - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، فروردین - خرداد 1384)

فصلنامه استعدادهای درخشان
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، فروردین - خرداد 1384)

 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سه بهار در سرزمین خورشید
  جواد اژه ای صفحه 2
 • باغ سبز عشق (گزارش چهاردهمین کنگره قرآن کریم سمپاد)
  رضا گلشن مهرجردی صفحه 4
 • مصوبات جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان در وزارت علوم و وزارت بهداشت در سال 1383
  جواد اژه ای صفحه 16
 • رسانه ها و استعدادهای درخشان / هیجان در قلب های آهنین، بهترین و بدترین اختراعات هزاره دوم
  صفحه 31
 • گزارش و خبر: کنکور ورود به مراکز راهنمایی و دبیرستان سمپاد؛ انتصاب ریاست سمپاد، سومین دوره مسابقات آزاد روبوتیک ایران (حلی کاپ)، بازدید از مرکز پسرانه لاهیجان / روز استعداده ای درخشان در جمع سمپادی های گرگان و گنبد، علامه حلی های تهران و روز استعداده ای درخشان، سمپادی ها و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، چکاد قلم در دبیرستان فرزانگان تهران، تقویم سمپاد در بچه ها گل آقا...
  صفحه 38
 • گفتگو با استعدادهای درخشان / پروفسور کامران وفا، فره اد پاشاخانلو، فرهنگ گنج دانش، محمدرسول شکرانی فروشانی، مجتبی شمس زاده، آرش فارسی، محسن محسنی، دکتر محمد سعیدی، سعید خواهشی کیاده، علی اکبر کیانی پناه
  صفحه 45
 • نامه های رسیده
  صفحه 110