فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 12 (اسفند 1380)
 • پیاپی 12 (اسفند 1380)
 • 40 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1380/12/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سال نو می آید اما با حدیث تنهایی
  صفحه 4
 • اخبار
  صفحه 5
 • گزارش ویژه
 • بررسی مشکلات تامین مواد اولیه در صنعت لوله و پروفیل فولادی
  صفحه 8
 • دیدگاه
 • نوسازی صنایع و عوامل آن
  صفحه 15
 • مدیریت
 • سازمان و مدیریت کارکنان فرهیخته
  صفحه 18
 • دیدگاه
 • برنامه ریزی با دیدی نسبت به آینده
  صفحه 23
 • تکنولوژی
 • استفاده از سوخت هیدورژنی در موتور اتومبیلهای BMW
  صفحه 24
 • جهان فولاد
 • تلاش بی فرجام
  صفحه 26
 • گزارش
 • دورنمای عضویت ایران در WTO
  صفحه 29
 • تحقیق
 • یادگیریی در عمل و اهمیت سرریز آن در صنعت
  صفحه 32
 • معرفی اعضا
  صفحه 40