فهرست مطالب

علوم و فنون هوایی - سال هفتم شماره 7 (زمستان 1383)

مجله علوم و فنون هوایی
سال هفتم شماره 7 (زمستان 1383)

 • ویژه نامه مدیریت صنایع
 • 133 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سنجش بهره وری در مراکز تحقیقاتی
  علیمراد ناصری، محسن عربی صفحات 1-16
  اندازه گیری بهره وری در مشاغل و صنوف مختلف پیوسته مورد توجه مدیران ذیربط بوده است. در اکثر حوزه های تجارت و صنعت. سیستم های مطلوبی جهت اندازه گیری بهره وری ایجاد شده که سالیان متمادی به صورت موفق عمل نموده. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که رابطه علت و معلولی پدیده ها به روشنی قابل درک و فهم باشد به سهولت ابزارهای اندازه گیری بهره وری شناسائی و تامین گردیده و مدیران با بکارگیری شاخص های مرتبط با اهداف و فعالیتها، امکان اندازه گیری و ارزیابی بهره وری را در سازمان خود فراهم کرده اند. ...
  کلیدواژگان: بهره وری، شاخص بهره وری، سازمان های تحقیقاتی
 • شبیه سازی آموزشی و نقش آموزش های شبیه سازی در سامانه فرماندهی و کنترل هوایی
  علی ستاریخواه صفحات 17-34
  با ایجاد محیط های واقعیت مجازی (Virtual Reality) در دانشگاه هوایی شهید ستاری، دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی، متناسب با گروه رسته (شغلی) و تخصصی، در آینده می توانند مهارتهای انفرادی و کار گروهی تخصصی خود را بطور ملموس با بهره گیری از سامانه های شبیه ساز آموزشی افزایش دهند. در این مقاله سعی شده انواع آموزش های شبیه سازی و اهداف آموزشی تعدادی از رشته های تحصیلی تشریح گردیده و قابلیت ها و مهارت های تخصصی مدرسان سامانه های شبیه ساز آموزشی مورد تاکید قرار گیرد. ...
  کلیدواژگان: فرماندهی و کنترل، شبیه سازهای آموزشی، واقعیت مجازی، مهارت (انفرادی و گروهی)، سامانه
 • تعارض و مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان
  ناصر عسگری، حمیدرضا یزدانی صفحات 35-50
  سازمان یک نهاد اجتماعی است که در آن افراد و گروه های مختلف در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی تلاش می کنند. از آنجا که منافع و اهداف افراد و گروه های مختلف در سازمان با هم متفاوت و گاه متضاد است، بروز تعارض در سازمان امری اجتناب ناپذیر است. تعارض می تواند کارکردهای مثبت و یا منفی بسیاری برای سازمان به همراه داشته باشد، تحقق اهداف سازمانی را تسهیل کند و یا در این مسیر مانع ایجاد کند. در این میان وظیفه مدیران عالی سازمان شناخت و حفظ سطح بهینه ای از تعارض است که در آن افراد و گروه ها به صورت فعال، پویا، منتقد، مولد و منسجم عمل کنند.
  کلیدواژگان: رفتارهای سیاسی، تعارض، قدرت، منافع
 • تجارت الکترونیک الزامی اجتناب ناپذیر
  نبی الله دهقان صفحات 51-63
  جستجوی روش های کاراتر برای انجام فعالیتهای تجاری، اکنون منجر به انقلابی دیگر در عرصه تجارت شده که این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. بعضی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا، مالزی و سنگاپور به خوبی توانسته اند با بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات (IT) و تجارت الکترونیک خود را با این تحولات هماهنگ سازند و از اقتصاد تولید پایه که اقتصادی کاربر و سرمایه بر است به سوی اقتصادی دانش پایه که اقتصادی دانش بر است، حرکت کنند. ...
  کلیدواژگان: کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک، زیر ساختار، الگوهای تجارت الکترونیک
 • شناسایی چالشها و فرصتهای آموزش الکترونیکی و دانشگاه های مجازی در رشد و توسعه کشور
  امیر صادقی صفحات 65-76
  ورود به قرن بیست و یکم که با تغییرات فناوری اطلاعات همراه است، ساختارها و فرایندهای آموزش و پرورش سنتی را دگرگون کرده و نیاز به اصطلاح و تجدید نظر در خط مشی ها، اهداف و برنامه های کهنه و منسوخ را ضروری کرده است. شواهد موجود در پایان قرن بیست حاکی از آن است که تنها کشورهایی به رشد مطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یافته اند که از فناوری پیشرفته ای برخوردار می باشند. ...
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الکترونیکی، دانشگاه مجازی، سواد رایانه ای (الکترونیکی)، اینترنت
 • چالش های عصر جدید و مدیریت استراتژیک
  عبدالرضا میری، احمد راشدی صفحات 77-83
  مدیریت منابع انسانی به علت تغییر در روندهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی به افزایش رقابت در سطح ملی و جهانی افزایش نیروی ناهمگون کار و تغییرات شگرف در ماهیت نیروی کار با چالش های جدیدی روبرو است. در مقاله حاضر اثر خودکار کردن کارها، جهانی شدن رقابت و کمبود منابع امکانات، عوامل اجتماعی، فرهنگی، قوانین و مقررات دولت و بالاخره آینده مدیریت منابع انسانی به بحث گذاشته شده است.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، جهانی شدن، کارکنان دانشمدار
 • تبیین رابطه بین طراحی شغل و عملکرد سازمانی
  ناصر بحرانی، مهدی خیر اندیش صفحات 85-96
  منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرچشمه خلاقیت در سازمانها بشمار می رود و والاترین جایگاه را در امر توسعه دارد. موفقیت سازمان های امروزی در تحقق بخشیدن به اهدافشان در گرو نیروی انسانی کارا و کارآمدی می باشد که در این سازمانها وجود دارد. بر این اساس عدم توجه یا قصور در توجه به آن و شرایط کاری حاکم بر او نتیجه ای جز عدم توفیق در موارد پیش گفته را در بر نخواهد داشت. ...
  کلیدواژگان: طراحی شغل، عملکرد سازمانی، عصر اطلاعات، سازمان
 • شناسایی عوامل استرس زا و تاثیر این عوامل بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری
  علیمراد ناصری، محمدرضا لروند صفحات 97-116
  با توجه به عوامل محیطی دانشگاه هوایی شهید ستاری از قبیل شبانه روزی بودن، نظامی بودن کنترل های نامحسوس اخلاقی و امنیتی و فرایندهای آموزش به ویژه امتحانات و سایر مسایل فردی و شخصیتی و خانوادگی دانشجویان، عوامل استرس زا تعریف گردیده و تاثیر عوامل مذکور بر پیشرفت دانشجویان دانشگاه بررسی شده است. در این مقاله تغییرات و تحولهای ذاتی و طبیعی انسانی نیز تعریف و از سایر تغییرات جدا گردیده بویژه تغییرات جسمانی آستانه بلوغ جوانان شناسایی و بررسی شده است. ...
  کلیدواژگان: استرس، عوامل استرس زا، پیشرفت تحصیلی
 • تئوری آشوب و تصمیم گیری
  مصطفی لطفی جلال آبادی صفحات 117-122
  مهمترین وظیفه مدیریت تصمیم گیری است. با توجه به تغییرات سریع محیط تصمیم گیری بسیار دشوار است. در چند دهه اخیر شاهد انقلاب عظیمی در علوم مختلف بوده ایم که پیچیدگی جزء جدایی ناپذیر آنهاست برای رویارویی با جهان امروز باید پیچیدگی را بشناسیم و راه های مواجه با آن را بدانیم در این مقاله ابتدا ویژگی های تئوری آشوب و مدلهای اصلی تصمیم گیری سازمانی (نگرش علم مدیریت، الگوی کارنگی، الگوی تصمیم گیری مرحله ای، الگوی سطل آشغال) بررسی شده است و ضمن تطبیق آن با شرایط آشوبناک نتیجه گیری شده است.
  کلیدواژگان: آشوب، تصمیم گیری، اثر پروانه ای، خاصیت خود مانایی، غیر خطی بودن، جاذبه های غریب، خود سازماندهی
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 123