فهرست مطالب

پیام طب - پیاپی 22 (شهریور 1384)
 • پیاپی 22 (شهریور 1384)
 • 4 صفحه، بهای روی جلد: 1,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سرمقاله
  صفحه 1
 • وبا
  بهرام زمانی، محمد انصاری پور صفحه 1
 • تغذیه در پوکی استخوان
  گیتی بهدادی پور صفحه 1
 • فناوری هسته ای در پزشکی
  ندا مقتدری صفحه 1
 • نامه ی اعضای انجمن اسلامی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  صفحه 2
 • شش مقاله در شش دقیقه
  محسن روضایی صفحه 3
 • دستورالعمل معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پذیرش رایگان بیماران تصادفی به بیمارستانهای کل کشور
  صفحه 4