فهرست مطالب

برزگر - پیاپی 940 (اول شهریور 1384)

ماهنامه برزگر
پیاپی 940 (اول شهریور 1384)

 • 58 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • سرمقاله
  عبدالرضا میربلوک صفحات 4-5
 • رویدادها
  صفحات 6-8
 • گزارش ویژه
  صفحات 9-13
 • کارنامه 8 ساله خاتمی
  صفحات 14-15
 • خداحافظی مهندس حجتی
  صفحات 16-17
 • تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی
  صفحات 18-20
 • عدم پرداخت پول گندم
  صفحات 21-23
 • مصاحبه با مهندس معصومیان
  صفحات 24-25
 • انتظارات از دولت دکتر احمدی نژاد
  علی یزدانی صفحه 26
 • ویژه نامه استان زنجان
 • تحلیلی بر کشاورزی زنجان
  صفحه 27
 • مصاحبه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان
  صفحات 28-29
 • مصاحبه با مهندس سعادتی
  صفحه 30
 • گفتگو با مهندس همراز
  صفحات 31-32
 • مصاحبه با رئیس تعاون روستایی زنجان
  صفحات 33-34
 • گزارش از بانک کشاورزی استان زنجان
  صفحه 35
 • شرکتهای تعاونی تولید خدابنده
  صفحه 36
 • سخنان طاهر گل محمدی
  صفحه 37
 • گفتگو با علی خان محمدی
  صفحه 38
 • شرکت کشت دانه های روغنی زنجان
  صفحه 39
 • مصاحبه با ابوالفضل عازم
  صفحه 40
 • گفتگو با عبدالله براری
  صفحه 43
 • سخنان اصغر مرادی
  صفحه 44
 • سخنان سیداسداله موسوی
  صفحه 45
 • ویژگی های کنجاله سویا
  صفحه 46
 • ر
 • اخبار تعاون روستایی
  صفحات 48-49
 • ویژه نامه استان زنجان
 • عوامل موثر در رونق زعفران
  صفحات 52-53
 • بیوتکنولوژی راهی به سوی افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی
  نیما فربد صفحه 54
 • فائو
  صفحه 58