فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 9 (بهار 1384)
 • پیاپی 9 (بهار 1384)
 • ویژه نامه دن کیشوت و میگل دو سروانتس
 • 131 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/25
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سر مقاله / تولدت مبارک، دن کیشوت عزیز!
  مینو مشیری صفحه 3
 • سالشمار زندگی میگل دسروانتس
  مینو مشیری صفحه 7
 • خداوندگار ما دن کیشوت
  سایمون لایز ترجمه: عزت الله فولادوند صفحه 13
 • دن کیشوت پیام آور عصر مدرن
  عبدالله کوثری صفحه 33
 • شاید هیچ کتابی
  سیروس پرهام صفحه 41
 • اسپانیا و سروانتس
  جی. بی. پریستلی ترجمه: ابراهیم یونسی صفحه 51
 • عدالت از دید دن کیشوت و سانچو پانزا
  فلیپ مالوری ترجمه: مرتضی کلانتریان صفحه 65
 • گفتگو
 • مطالعه می تواند زندگی را متحول کند
  مینو مشیری ترجمه: مینو مشیری صفحه 69
 • فصل اول دن کیشوت
  سروانتس ترجمه: محمد قاضی صفحه 77
 • مقدمه دن کیشوت
  سروانتس ترجمه: محمد قاضی صفحه 85
 • مقدمه مترجم فرانسوی موریس باردن
  محمد قاضی ترجمه: محمد قاضی صفحه 95
 • چگونه دن کیشوت را ترجمه کردم
  محمد قاضی صفحه 109
 • داستانهای عبرت انگیز و مقدمه سروانتس
  اسماعیل فلزی ترجمه: اسماعیل فلزی صفحه 115
 • سینما
 • اقتباسهای سینمایی از رمان دن کیشوت دولامانچا
  امیر هوشنگ کاوسی صفحه 121
 • دن کیشوت در سینما
  علی امینی صفحه 125
 • شعر
 • مرگواژه های دن کیشوت
  اریش فرید ترجمه: خسرو ناقد صفحه 131