فهرست مطالب

سمرقند - پیاپی 8 (زمستان 1383)
 • پیاپی 8 (زمستان 1383)
 • ویژه نامه هرمان هسه
 • 227 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/11/25
 • تعداد عناوین: 27
|
 • یادداشت
  صفحه 3
 • سالشمار زندگی هرمان هسه
  ناهید طباطبایی صفحه 7
 • هرمان هسه
  مارتین فایفر ترجمه: آزاده بیطرف صفحه 19
 • از خاطرات
 • کودکی و جادو
  هرمان هسه ترجمه: مرضیه ستوده صفحه 27
 • نمونه هایی از آثار هرمان هسه
 • شعرهای هسه
  صفحه 45
 • داستان کوتاه
 • گفتگو با یک اجاق
  هرمان هسه ترجمه: علی عبداللهی صفحه 53
 • از گزیده گویی های هسه
 • هسه از عشق و مرگ می گوید
  سعید فیروز آبادی ترجمه: سعید فیروز آبادی صفحه 57
 • از نامه های هسه
 • نامه ای به آندره ژید
  سعید فیروز آبادی ترجمه: سعید فیروز آبادی صفحه 63
 • نامه به مادری که پسرش خودکشی کرده است
  ندا درفش کاویانی ترجمه: ندا درفش کاویانی صفحه 67
 • یونگ و هسه
  سعید فیروز آبادی ترجمه: سعید فیروز آبادی صفحه 71
 • از مقالات هسه
 • جنگ و صلح
  محمد ظروفی ترجمه: محمد ظروفی صفحه 75
  مقدمه
  هرمان هسه مقالات و نامه های سیاسی خود را برای نخستین بار در سال 1946 در مجموعه ای به نام جنگ و صلح منتشر کرد. در آن زمان از دیدگاه او، یعنی از دیدگاه فردی غیر سیاسی که البته مارکس را می شناخت و آثار تروتسکی را می خواند، انتشار این مقالات از اهمیت خاصی برخوردار بود. هرمان هسه در پیشگفتار این مجموعه می نویسد: «اگر من این مقالات را سیاسی می نامم، همواره آن را در گیومه قرار می دهم، زیرا در این مقالات مسایل سیاسی به معنای خاص آن وجود ندارد، بلکه تنها ویژگی آنها در این نکته نهفته است که در فضایی سیاسی نگاشته شده اند. »...
 • از رمانهای هسه
 • پسر برهمن
  پرویز داریوش ترجمه: پرویز داریوش صفحه 81
 • شاعر
  سروش حبیبی ترجمه: سروش حبیبی صفحه 99
 • نقد و بررسی آثار
 • درباره گرگ بیابان
  کیکاووس جهانداری صفحه 111
 • هرمان هسه و اقبال لاهوری
  خسرو ناقد صفحه 133
 • هرمان هسه و هند
  گونتر بومان ترجمه: مجتبی عبدالله نژاد صفحه 137
 • هرمان هسه و سفر به شرق
  مهدی عاطف راد صفحه 155
 • نیمه غایب هسه در نارتسیس و گولدموند
  ماریا ناصر صفحه 169
 • گرگ بیابان از زبان هسه
  پرستو خانبانی صفحه 177
 • کندوکاوی در نامه های هسه درباره رمان زیر چرخ
  افسون گودرزپور ترجمه: افسون گودرزپور صفحه 185
 • مختصری درباره رمان مهره های شیشه ای
  فاطمه ترکمان دهنوی صفحه 191
 • نقاشی و جنبه های درمانی آن در زندگی هرمان هسه
  رناته لیمبرگ ترجمه: مهتاب فیروز آبادی صفحه 197
 • نقد رمان دمیان
  حبیب کمالی صفحه 205
 • رویدادهای تاریخی و ماندگار
  اوا سیمرمان ترجمه: ماشاالله مقدسی صفحه 211
 • هسه و جایزه ادبی نوبل
  سعید فیروز آبادی صفحه 217
 • متن خطابه هسه برای پذیرش جایزه نوبل
  صفدر تقی زاده ترجمه: صفدر تقی زاده صفحه 221
 • کتابشناسی آثار هرمان هسه
  سعید فیروز آبادی صفحه 225