فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 3-4 (بهار و تابستان 1384)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 3-4 (بهار و تابستان 1384)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • فهرست و شناسنامه نشریه
  صفحه 1
 • وصیت نامه داریوش (سخن سردبیر)
  سید رضاسیدزاده صفحه 2
 • گزارش نمایشگاه وایرروسیه
  صفحه 4
 • گزارش نمایشگاه فولاد اصفهان
  صفحه 6
 • نقش تشکل ها در فرایند صنعتی شدن
  صفحه 10
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 15
 • در مورد قالب های کشش بیشتر بدانیم
  داریوش میرزاباقریان صفحه 17
 • تولید فولاد در جهان
  مهندس فرخ زاد صفحه 22
 • کلکش کنده شد!
  صفحه 23
 • معرفی نشریات
  صفحه 24
 • تاریخچه میخ
  صفحه 25
 • معرفی نمایشگاه های صنایع مفتولی
  صفحه 29
 • تاریخچه جوش
  مهندس پرویز فرهنگ، امیرحسین کوکبی، مهندس عبدالوهاب ادب آوازه صفحه 30
 • ایستگاه ادبیات
  صفحه 32
 • لیست مشترکین صنایع مفتولی
  صفحه 32
 • دایرة المعارف سیم سازی (صنایع مفتولی)
  مهندس رحمن حسینی صفحه 33
 • ساخت مفتول
  صفحه 37
 • کارهای مفتولی تزئینی
  صفحه 41
 • از پیک های برید داریوش تا کابل ترانس آتلانتیک
  صفحه 49
 • کاربرد مفتول در موسیقی
  حسن زندباف ترجمه: حسن زندباف صفحه 54
 • بخش انگلیسی
  صفحات 1-15