فهرست مطالب

فوتبال - پیاپی 32 (اول مهر 1384)
 • پیاپی 32 (اول مهر 1384)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • طنز نامه
  صفحه 8
 • اولیتیماتوم پروین به بازیکنان پرسپولیس
  صفحه 13
 • مصاحبه با کریکندی
  صفحه 16
 • باندبازی علیه کریمی
  صفحه 19
 • علیزاده: از شاغلام معرفت آموختم
  صفحه 22
 • خبرهای شیطنت آمیز
  صفحه 24
 • فوتبالفارسی در چند پرده
  صفحه 26
 • فوتبال در ایران چگونه شکل گرفت
  صفحه 30
 • همگام با جام جهانی 2006 آلمان
  صفحه 32
 • گفتگوی اختصاصی با محمود یاری
  صفحه 34
 • ضمیمه پرسپولیس
  صفحه 36
 • معرفی کشور آلمان
  صفحه 42
 • استراتژی فوتبال انگلستان
  صفحه 44
 • خواندنیهای فوتبال
  صفحه 48
 • فوتبال بخوانید، جایزه بگیرید
  صفحه 49
 • یکنکته از هزاران
  صفحه 52
 • مرتصی یکه: تافوتبال سالم نشود مربیگری نخواهم کرد
  صفحه 60
 • برنامه نود آرامش یا آشوب؟
  صفحه 64
 • استرس و عملکرد
  صفحه 68
 • شکار با اسلحه شجاعت
  صفحه 70
 • مصاحبه خیالی
  صفحه 74
 • ضمیمه استقلال
  صفحه 78
 • پروین مخالف اعتصاب است
  صفحه 84
 • کودتای خزنده در پرسپولیس
  صفحه 85
 • تکرار پیروزی پس از 52 سال
  صفحه 86
 • اریکسون: با این باخت استعفا نمی دهم
  صفحه 88
 • جدول و سرگرمی
  صفحه 90
 • برترین باشگاه های جهان
  صفحه 92
 • با ستاره های فوتبال دنیا
  صفحه 94
 • عکسخند
  میلاد مهدی صفحه 96