فهرست مطالب

امداد ایران - پیاپی 8 (بهار 1384)
 • پیاپی 8 (بهار 1384)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/06/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • آغاز سخن
  سیدیوسف موحد صفحه 1
 • بیماری های روان تنی
  سیدیوسف موحد صفحه 2
 • بیماری های هوچگین
  احمد تمدنی صفحه 5
 • مختصری درباره غده تیروئید
  سکینه عموییان صفحه 6
 • واکنش های ناخواسته غذایی
  ایرج محمدزاده صفحه 8
 • تغذیه مناسب برای بیمار سرطانی
  مژگان سرافرازی ترجمه: دکتر مژگان سرافرازی صفحه 12
 • سلول های بنیادی
  هایده سمیعی صفحه 14
 • سه مقاله درباره لوسمی، سرطان، عوارض شیمیایی
  فریبا خبیری، زهرا اکبرپور، نونا باقری صفحه 17
 • پرسش و پاسخ
  سیدیوسف موحد صفحه 24
 • اصلاح ژنتیکی
  مسعود یگانگی صفحه 26
 • اثر روغن ماهی بر بیماران سرطانی
  سیده آیدا محسن طاهری صفحه 29
 • کمکهای اولیه
  صفحه 31
 • اخبار پزشکی
  صفحه 35
 • معرفی کتاب
  صفحه 37
 • سیر ادبیات فارسی
  احسان یارشاطر ترجمه: شیدا مرادی صفحه 39
 • زادروز فردوسی
  شاهپور شهبازی صفحه 46
 • بازخوانی داستان سیاوش
  سیدجمال محسن طاهری صفحه 49
 • شعر
  ع. آوا صفحه 60
 • دو بیت گمشده خاقانی
  محمدزمان فراصت صفحه 69