فهرست مطالب

سفر - پیاپی 6 (مهر 1384)
 • پیاپی 6 (مهر 1384)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 12,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سخن نخست
 • تعطیلات در ایران: در ستایش بطالت
  محمد قائد صفحه 10
 • سفر و خوانندگان
 • بازتاب
  صفحه 12
 • سفر و ایرانگردی
 • سیستان و بلوچستان گوهر زیر خاک است
  همایون ذرقانی صفحه 14
 • گل فشان، قلب تپنده «تنگ»
  محمد راکبی صفحه 26
 • تخلفات زیست محیطی متعدد است
  صفحه 28
 • سیستان، زادگاه نخستین ها
  علی اصغر میرشکاری صفحه 30
 • نقش سیستان در پرورش نهال زبان و ادب فارسی دری
  ابوالحسن زنجانی صفحه 32
 • رکود گردشگری ما نتیجه بی توجهی
  صفحه 34
 • اینجا هندوستان کوچک است
  صفحه 36
 • گاندو
  عباس جعفری صفحه 38
 • صنایع دستی سیستان و بلوچستان
  صفحه 42
 • سفر و میراث
 • گنبد سلطانیه، هفتمین اثر جهانی کشو در یونسکو
  صفحه 44
 • تمدنی که به یغما رفت
  روشنک پایدار صفحه 46
 • موزه ها در اغما
  جواد تفویضی صفحه 50
 • سفر و جام جهان نما
 • پمپئی، شهر سالم زیر گدازه های آتشفشان
  عباس زندباف صفحه 54
 • جهان را در لندن ببینید
  دلارا حیدری صفحه 58
 • سفر و طبیعت
 • از چشم ماهی
  لس کافمن صفحه 60
 • سفر و دیدگاه
 • گردشگری و میراث فرهنگی، در حسرت مدیریت خلاق و آینده نگر
  صبا زواره ای صفحه 64
 • رنوتراکس جاده ابریشم را در نوردید
  صفحه 66
 • ایجاد علاقه به ایرانگردی در دانش آموزان
  اسماعیل اسفندیاری صفحه 68
 • صنعت گردشگری را از سر در گمی برهانیم
  صفحه 71
 • سفر رو در رو
 • شصت سال با قلم
  صفحه 72
 • جاذبه های بی شمار با اطلاع رسانی ناچیز
  نازنین سلامت صفحه 75
 • سفر و پذیرایی
 • غذای چینی؛ سبک متفاوتی را تجربه کنید
  صفحه 76
 • سفر و ورزش
 • فصل ورزشهای زمستانی فرارسید، کفش و کلاه کنید
  ناصر فرجی صفحه 78
 • بخش انگلیسی
  صفحه 81