فهرست مطالب

تشخیص آزمایشگاهی - پیاپی 39 (مرداد و شهریور 1384)
 • پیاپی 39 (مرداد و شهریور 1384)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/07/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مروری بر تست میکروآلبومیتوریا
  دکتر سارنگ یونسی صفحه 2
  نفروپاتی دیابتی (Diaetic Nephropathy) شایع ترین علت نارسایی کلیه به شمار می رود و در واقع یک سوم بیمارانی که به مرحله نارسایی شدید و غیر قابل برگشت کلیه (End Stage Renal Failure = ESRF می سند ناشی از نفروپاتی دیابتی می باشد. شیوع نفروپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به نوع I دیابت (IDDM) کنترل نشده بعد از 20 سال، حدود 40-30 درصد و در بیماران مبتلا به نوع II دیابت (NIDDM) کنترل نشده بعد از 20 سال، حدود 20-15 درصد می باشد...
 • ارزش بالینی تشخیص افتراقی عناصر سلولی
  دکتر سودابه جمالی صفحه 10
  آزمایش کامل ادرار از دیرباز به عنوان یک تست بسیار مهم در تشخیص و افتراق بسیاری از بیماری های سیستم ادراری تناسلی و حتی بیماری های خارج از این سیستم شناخته شده است. تعداد عناصر سلولی و غیر سلولی موجود در رسوب ادرار به وامل بسیاری از جمله حجم ادرار، مدت و دور سانتریفوژ و حجم نهایی رسوب ادرار بستگی دارد. از این رو کوچک ترین خطا در هر یک از مراحل انجام آزمایش (اعم از تهیه نمونه و رسوب ادرار، بررسی میکروسکوپی و گزار ش آن) موجب تغییرات شدید در نتیجه آزمایش می شود...
 • عوامل موثر در تفسیر و ارزیابی آزمایش
  دکتر عادل منتظری صفحه 20
 • تولید گلبول های قرمز بالغ از سلول های پایه خون ساز خارج از بدن
  دکتر غلامرضا دابشلیم، دکتر خسرو نیستانی، دکتر مهشید سیرجانی صفحه 29
 • بررسی روش های تشخیص آزمایشگاهی ترکیوموناس واژینالیس
  دکتر محمدجواد غروی، دکتر فاطمه ملکی، نوشین لطفی فروشانی صفحه 34
  تریکو مونیازیس، یک بیماری عفونی دستگاه ادراری - تناسلی در زن و مرد بوده که عامل آن تک یاخته ای به نام تریکوموناس واژینالیس می باشد. انتقال بیماری عموما از طریق مقاربت است. علایم کلینیکی در زنان در موارد حاد، شامل خارش، سوزش ولوو واژن و همچنین ترشحات بد بو و کف آلود و زرد رنگ می باشد. عفونت با تریکوموناس واژینالیس در زنان در بیشتر موارد پنهان بوده و هیچ علایم بالینی مشاهده نمی گردد و این زنان به عنوان مخزن آلودگی می باشند. روش های تشخیصی متنوعی از جمله روش اسمیر مرطوب - پاپ اسمیر - کشت و رنگ آمیزی های دائمی جهت تشخیص این انگل به کار برده می شود...
 • کاربرد Dot - ELISA در تشخیص بیماری های انگلی
  مجتبی تاران، میرا قبادی، فاطمه میرهادی صفحه 38
 • پرسش و پاسخ در هماتولوژی
  دکتر محمدرضا بختیاری صفحه 42
 • اخبار علمی
  دکتر محمد خلق اله، اسماعیل صدرالدینی صفحه 44
 • تازه های آزمایشگاهی
  مسعود روانبخش صفحه 46
 • مصاحبه با دکتر افشین صفایی
  صفحه 48
 • اخبار آزمایشگاهی
  دکتر محمدجواد غروی صفحه 53