فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 87 (شهریور 1384)
 • پیاپی 87 (شهریور 1384)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/07/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اشتباه محاسباتی در برآورد احتمال آتش سوزی یک پالایشگاه
  سارا کوپاهی ترجمه: سارا کوپاهی صفحه 2
 • خسارت و روش های جلوگیری از آن
  رویا عامل ترجمه: رویا عامل صفحه 8
 • سیستم های حمل و نقل زیر زمینی
  رامین رشیدی ترجمه: رامین رشیدی صفحه 14
 • بیمه و شاخص های بهبود استاندارد در تونل ها
  طاهره محمودیان، اعظم داودی ترجمه: طاهره محمودیان ، اعظم داودی صفحه 29
 • بیمه تروریسم
  مریم منصر الدوله ترجمه: مریم منصر الدوله صفحه 52
 • اخبار بازار بیمه
  آلن هارطونیان ترجمه: آلن هارطونیان صفحه 55
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 59
 • آشنایی با سایت های بیمه ای
  صفحه 61
 • راهنمای تنظیم مقاله و ترجمه
  صفحه 64