فهرست مطالب

کنترل کیفیت - پیاپی 6 (مهر 1384)

ماهنامه کنترل کیفیت
پیاپی 6 (مهر 1384)

 • 84 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهندس رضا گیفانی صفحه 3
  بر اساس گزارش منتشر شده بانک جهانی، ایران در رتبه دوازدهم از نظر کیفیت مدیریت دولتی در میان فهرست 19 کشور خاورمیانه قرار گرفته است. برای ارتقاء سطح کیفی مدیریت دولت چه باید کرد؟
 • هنسا قادری ترجمه: هنسا قادری صفحه 4
  روسای IEC, ISO و ITU در پیامی، مردم جهان و دولتها را به رعایت استاندارد برای زندگی سالمتر و ایمن تر دعوت کرده اتن. شعار محوری روز جهانی استاندارد سال 2005 استاندارد در خدمت جهانی امن تر است.
 • سعید کیهان فر ترجمه: سعید کیهان فر صفحه 6
  بسیاری از استفاده کنندگان ISO9001 آشنایی و آگاهی چندانی از ISO9004 ندارند. این استاندارد در برگیرنده مفاهیم بسیار سودمندی است. همچنین در این مقاله اشاره به استانداردهای کاربردی ISO10001, 10002, 10003 شده است.
 • مهندس عبدالله نوری صفحه 11
  این مقاله به اهمیت و ضرورت استفاده از استاندارد و استاندارد سازی فعالتهای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و... پرداخته است. همچنین سازمان جهانی استاندارد، فعالیتهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نیز خراسان رضوی به صورت خلاصه معرفی شده است.
 • رضا مهربان صفحه 14
  آخرین بخش از مقاله در خصوص کاربرد 6 سیگما در این شماره آمده است. در این بخش به کنترل فرایند بهینه شده اشاره شده است که فعالیت پنجم از فعالیتهای پنج گانه پیاده سازی 6 سیگما می باشد.
 • زرگا مکی صفحه 19
  نویسنده این مطلب، پیش بینی شکست را به عنوان یکی از مهارتهای مدیریت عنوان کرده و نتایج ضرورت استفاده از آن را بیان کرده است.
 • احسان ستاری فر صفحه 21
  2 رویکرد اساسی برای کاهش نوسانات فرایند از طریق 6 سیگما به کار گرفته می شود DMADV, DMAIC. این مقاله چگونگی استفاده از این 2 متدولوژی را شرح می دهد.
 • صفحه 27
  تا کنون درباره آلودگی های مختلف زیست محیطی مطالب زیادی خوانده ایم. در این مطلب، به آلودگی نوری و قوانینی که در برخی کشورها جهت جلوگیری از این آلودگی وضع شده است پرداخته می شود.
 • رضا قاسم زاده صفحه 30
  انسان از گذشته های بسیار دور و همراه با پیشرفتهای علمی و تجربی استانداردهایی را که و اجرا کرده است که این استانداردها در طول زمان دستخوش تغییرات و پیشرفتهایی شده اند.
 • صفحه 36
  بسیاری از افراد که وقت کافی برای انجام امور ندارند، این مدیریت زمان غافل هستند.
 • علیرضا مقدسی، سیف الله سیفی صفحه 38
  امروزه الگوبرداری (Benchmarking) به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در علوم کیفیت مطرح است. صاحبنظران، تکنیکهایی مانند بهبود مستمر فرایند، مهندسی مجدد، الگوبرداری و... راع ناصری مشابه برای رسیدن به بهبود کیفیت می دانند.
 • مرتضی خیرخواه صفحه 53
  این مقاله فرایند تحلیل طراحی محصول را به منظور شناسایی تغییرات مورد نیاز طراحی جهت بهبود کارایی ساخت و مونتاژ توضیح می دهد.
 • صفحه 65
  PLM به رویکردی تجاری - استراتژیکی که مجموعه ای پایدار از راه حلهای تجارت را اعمال می کند که تولید مدیریت توزیع و استفاده مشارکتی از اطلاعات مربوط به تعریف محصول را در بر دارد، گفته می شود.