فهرست مطالب

مسجد - پیاپی 93 (شهریور 1384)
 • پیاپی 93 (شهریور 1384)
 • 122 صفحه، بهای روی جلد: 9,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/07/30
 • تعداد عناوین: 25
|
 • گفتار ماه
 • شوق آفرین و هوشیار
  حسین سبحانی نیا صفحه 4
 • در کلام معصومین (ع)
 • برترین ها
  صفحه 5
 • در کلام امام (ره)
 • فریاد
  صفحه 6
 • در کلام رهبری
 • مبارزه
  صفحه 7
 • ویژه
 • گزارش برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جهانی مساجد
  صفحه 8
 • ساختار
 • پیشنهادی پیرامون مدیریت و تشکیلات سازمانی مساجد
  محمدعلی موظف رستمی صفحه 22
  نقش آفرینی مؤثر مساجد در جامعه، وابسته به سازماندهی توانمندی های چند منظوره آن است. بکارگیری اصول مدیریت علمی در تصمیم گیری ها، تخصیص منابع و اقدامات اجرایی، نیازمند بهره جویی از روابط درونی و برنام ریزی در تعاملات بیرونی مساجد است که زمینه ساز ایجاد تشکیلات کارآمد است و می تواند مجموعه عملکردها را در راستای توسعه مساجد و جامعه راهبری نماید. نوشتار حاضر طرح پیشنهادی در خصوص نحوه اداره مساجد در سلسله مراتب مدیریت جامعه است.
 • رویکرد
 • مبانی روانشناختی تربیت دینی کودکان و نوجوانان
  دکتر غلامعلی افروز صفحه 32
  یکی از مهمترین اولویت های اجتماعی در سالیان اخیر، اهتمام جدی نسبت به تربیت دینی کودکان و نوجوانان است. حضور رسانه های دیداری و ارتباطی متعدد از قبیل ماهواره و اینترنت، عرصه را بر گسترش فرهنگ دینی تنگ نموده است. چنانچه با نگرش علمی به امر خطیر تربیت دینی توجه نگردد، جبران فرصت های از دست رفته کار بسیار دشواری است. آموزش های موظف و فوق برنامه در رشته ها و موضوعات گوناگون باید ضمن بازخوانی خود در راستای توسعه جامعه با محوریت دین، از اصول و روش های روان شناختی و جامعه شناختی پیروی نمایند. نوشتار حاضر به تبیین این مهم می پردازد.
 • بررسی
 • وضعیت مسلمانان در آمریکا و اروپا
  میلنو کویر گوویچ صفحه 36
  به دنبال حادثه مشکوک 11 سپتامبر موجی از حرکتهای ضد اسلامی و ضد مسلمین در سراسر جهان غرب به راه افتاد به گونه ای که بسیاری از مردم مسلمان این کشورها و حتی چهره های فرهنگی آنان در مقطعی مورد اذیت و آزار جدی غربیان قرار گرفتند و به تعبیری، مسلمان ماندن در غرب بسیار مشکل شد. البته به تدریج دفاع از این اقلیت بزرگ در آن کشورها شروع شد و افرادی اعم از مسلمانان و غیر مسلمان برای روشن کردن ماهیت این تهاجمات ضد اسلامی، وارد میدان شدند...
 • رهیافت
 • مردم سالاری دینی ومولفه های آن
  صفحه 40
  در اواخر قرن بیستم و هنگامی که استکبارگران غربی در پی تئوریزه کردن مبانی عقیدتی و ارزشی بومی خود و صدور آنها به سایر ملل مستضعف بودند، امام خمینی (ره) توانست الگویی دقیق از یک نظام سیاسی دینی ارائه دهد و پس از تحمل مجاهدتهای طولانی، این الگوی اسلامی را در قالب جمهوری اسلامی محقق سازد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جوهره این نظام یاسی مردم سالاری دینی است کهدر این مبانی با دموکراسی متداول در جهان، تفاوتهای بنیادین دارد. اکنون در موقعیتی قرار داریم که این اندیشه اسلامی می تواند لیبرال دمکراسی مغرب زمین را دچار چالش نماید.
 • گفتگو
 • تبلور روح پرسشگری در نهضت دایرة المعارف نویسی
  صفحه 44
  دانشنامه نویسی یکی از اقدامات بزرگ و مهم در فرهنگ جامعه است و معمولا جامع همه تراوشات فکری نخبگان هر عصری است و می تواند پاسخگوی نیازهای زمان باشد. دانشنامه ها، آینه تمام نمای روند تکاملی مفاهیم در گذر زمان هستند که به یکباره و در یک قالب در برابر اندیشه و وجدان بیدار یک جامعه قرار می گیرد. در اهمیت سنت دایرة المعارف نویسی همین بس که در تاریخ اندیشه مغرب زمین، دوره بسیار مهمی را عصر دایرة المعارف نامیده اند...
 • درونداشت
 • دشمن در آیات، روایات و سیره علوی
  صفحه 50
  ار محوری ترین مسائل دفاعی کشور، موضوع دشمن شناسی است. با شناخت دشمن می توان احتمال پیروزی و یا شکست را مشخص کرد و به ایجاد و گسترش زمینه های دفاعی همت گماشت. دشمن شناسی در عرصه مسائل سیاسی و اجتماعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار استو از مهمترین عوامل در تامین امنیت فردی و اجتماعی مسوب می شود. بر همیناساس بخش عظیمی از آیاد قرآن کریم به معرفی دشمن اختصاص یافته است.
 • عروج
 • سفر عاشقانه و بازگشت عارفانه
  محمدعلی برزنونی صفحه 56
  عبادت بنده به درگاه خدای متعال مایه رشد و بالندگی اوست. نماز راه اتصال انسان به خالق توانای خویش است و منبع فیض ذات خداوند به مخلوقات است. در پس انجام مناسک عبادی، باطنی ژرف و مفهومی عمیق نهفته است که عارفان و مشتاقان از آن آگاه می گردند. نماز، عروج مومن از دنیای خاکی به عالم ملکوت و مایه خودآگاهی آدمیان خداجوست.
 • گزارش
 • عملکرد حوزه 15 مرکز رسیدگی به امور مساجد در سال 83
  صفحه 64
 • پیشینه
 • مسجدالاقصی در گذر زمان و در بستر تاریخ
  سیدکاظم موسوی نیا صفحه 72
  بیش از نیم قرن است که قبله اول مسلمانان در زیر چکمه پوشان و دژخیمان صهیونیسم اسیر است، بدون تردید انتفاضه دلاور مردان و شیرزنان فلسطینی، حیات دوباره ای به قدس شریف بخشیده است. تهاجم همه جانبه به قدس به بهانه های واهی موجب گشته است که دفاع از این مسجد مظلوم اما استوار، وظیفه هر مسلمان آزاده باشد.
 • مطالعات
 • پژوهش های روزآمد
  صفحه 78
  نقش گرایشات مذهبی در تامین سلامت روانی و حتی جسمی از سوی علوم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تمدن مادی در رویکرد غرب گرایانه خود، زندگی پوچ و بی هدفی را برای بشریت به ارمغان آورده است. سرگردانی ها، سرگشتی ها، جنگ ها، نزاع ها، بی هویتی ها و دوری از معنویت، موجب گشته است که جهانیان به دنبال نیمه گم گشته وجود خود هستند. پیوند مجدد معنویت به زندگی بشر، با توجه مجدد به دین در عرصه های مختلف محقق گشته است...
 • ضرورت
 • از انقلاب فرهنگی تا جنبش نرم افزاری
  صفحه 84
  پیروزی انقلاب اسلامی آنگاه به تحقق اهداف بلند و آرمان های اصیل خود دست خواهد یافت که مبانی و دستاوردهای فکری آن از مرزهای عرصه های سیاسی به سمت جنبه های مختلف فرهنگی و ابعاد گوناگون اقتصادی حرکت نماید و نظامی هماهنگ با پارادیم دینی و ملی ایران ایجاد نماید...
 • برنامه
 • راهکارهای اجرایی توسعه فرهنگ دینی
  صفحه 86
  با برقراری نظام اسلامی در ایران، تعامل جدیدی در عرصه اداره کشور بین دین و مدیریت کلان مطرح گردید. واژه های ترکیبی دولت دینی و دین دولتی همواره در مجامع حوزوی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی بوده است. رابطه دین و دولت در عرصه های گوناگون در ربع قرن گذشته، دارای شتاب متغیری بوده است.
 • بررسی
 • مسجد در صدر اسلام و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی
  مرتضی رستگار صفحه 88
  پژوهشهای تاریخی انجام شده پیرامون جایگاه مسجد در میان مسلمانان نشان از آن دارد که مسجد نخستین و مهمترین مرکز و نهاد در جامعه اسلامی بوده است در این مقاله به اختصار ابعاد و کارکردهای عبادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی مسجد در صدر اسلام و نقش آن به صورت تطبیقی در پیروزی انقلاب اسلامی آمده است...
 • گفتگو
 • زندانی به بزرگی شهر دموکراسی
  صفحه 96
 • معرفی
 • عملکرد مسجد نواب صفوی
  اکرم مصطفی پور، فاطمه دیزآبادی صفحه 102
 • پهنه سخن
 • شعر و ادب
  الهه قربانی صفحه 106
 • معرفی کتب
  صفحه 108
 • معرفی نشریات
  صفحه 110
 • خلاصه عربی
  صفحه 112
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 122