فهرست مطالب

معمار - پیاپی 33 (مهر و آبان 1384)
 • پیاپی 33 (مهر و آبان 1384)
 • 200 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/08/02
 • تعداد عناوین: 20
|
 • کتاب
 • کتاب و نشریات
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 3
 • سایتهای معماری و شهرسازی
  محمدرضا رضایی، سیما سردشتی صفحه 5
 • رویداد
  صفحه 6
 • نظر
 • بازار ایرانی
  کامران افشار نادری صفحه 13
 • تاریخچه یک موفقیت: احداث مراکز خرید
  دیوید سمیلی ترجمه: عباس مخبر صفحه 17
 • نقد
 • مقایسه «برج آزادی» و «طاق بزرگ لادفانس»
  مهسا شعله صفحه 32
 • گفتگو
 • غلامرضا معتمدی
  مان هنرنو صفحه 40
 • پروژه
 • کارهای تازه فرامرز شریفی
  کامران افشارنادری صفحه 52
 • دفتر معماری حریری - حریری
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 64
 • معماران جوان
 • ساختمان مسکونی در نیاوران
  کیوان خطیر صفحه 72
 • مسابقه
 • طراحی شهری پروژه مسکونی امامیه مشهد
  صفحه 80
 • مسابقه طراحی چراغهای خیابانی نیویورک
  صفحه 90
 • از ایران
 • بازار تبریز
  فرامرز پارسی صفحه 106
 • گنبد سلطانیه
  بابک زیرک صفحه 112
 • خانه تاریخی، اصفهان
  مرتضی بخردی صفحه 120
 • تقریبا بدون شرح، تهاجم نخلهای مصنوعی به تهران
  عکسها: مرتضی برومند صفحه 125
 • در جهان
 • سرزمین عجایب
  کریستوف گروننبرگ ترجمه: عباس مخبر صفحه 126
 • خیابان حسی
  ویلیام اچ وایت ترجمه: عباس مخبر صفحه 146
 • خبرهای کوتاه از جهان
  عباس مخبر ترجمه: عباس مخبر صفحه 158
 • مقالات رسیده
 • محله مسکونی رادبرن
  امیرمحمد خامسی پور صفحه 161