فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 7 (اسفند 82 - فروردی ن 1383)
 • پیاپی 7 (اسفند 82 - فروردی ن 1383)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/01/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن مدیرمسئول
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 5
 • سخن سردبیر
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 6
 • خود آموز مقاله توکسوپلاسموز: اهمیت، تشخیص، درمان و پیشگیری
  دکتر رسول جمالی صفحه 7
 • بررسی اثر لووستاتین و سیمواستاتین در کاهش کلسترول و LDL و مقایسه آنها
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده، دکتر محمد زنبوری صفحه 29
  با توجه به رژیم غذایی پرچرب و کم تحرکی زندگی امروزی، هیپرکلسترولمی و افزایش LDL به میزان زیاد مشاهده می شود که گرفتگی عروق قلبی از شایعترین عوارض آن محسوب می گردد. برای کاهش میزان LDL و کلسترول تام، استاتینها جزوموثرترین داروها در این زمینه هستند. در این بررسی، 100 نفر که LDL و کلسترول تام آنها در اندازه گیری قبلی بالا بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند...
  کلیدواژگان: لوواستاتین، سیمواستاتین، کلسترول تام، LDL
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی: اتو آنالیزرهای بیوشیمی (انتخاب، کالیبراسیون و نگهداری)
  دکتر محسن سروش نیا، مهندس امیرحسن بحرالعلومیان صفحه 36
 • نقش آنتی بادیهای آنتی فسفولیپید در ایجاد بیماریها (قسمت دوم)
  همایون دولتخواه، دکتر جعفر مجیدی صفحه 42
 • تشخیص افتراقی در سرجیکال پاتولوژی: 1- بیماریهای پستان، ب - تکثیرهای داکتال و لبولر (قسمت چهارم)
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 44
 • تایید کاربرد Vioxx (Rofecoxib) برای درمان حاد میگرن در بزرگسالان توسط FDA
  دکتر حسین علیخواه صفحه 48
 • پزشکی بر پایه شواهد - قسمت ششم
  دکتر آیدین تبریزی صفحه 51
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 53
 • سوالات امتحانی (بیوشیمی)
  صفحه 57
 • معرفی کتاب
  صفحه 60
 • معرفی وب سایت
  صفحه 62
 • کنگره های بین المللی
  صفحه 63
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 64
 • اطلس رنگی: میکروب شناسی
  صفحه 65