فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 5 (آبان - آذر 1382)
 • پیاپی 5 (آبان - آذر 1382)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/08/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سخن مدیرمسوول
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده صفحه 5
 • سخن سردبیر
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 6
 • آزمایشهای تیروئد و تفسیر آنها
  دکتر امیر بهرامی، دکتر ناصر آقامحمدزاده صفحه 7
 • اثر لووستاتین بر روی پراکسیداسیون لیپید و غلظت تام آنتی اکسیدان در بیماران همودیالیزی
  دکتر حسن ارگانی صفحه 17
  آترواسکلروز، علت اصلی مرگ و میر و موربیدیته در مرحله نهایی بیماری کلیه (ESRD)، بویژه در بمیاران همودیالیزی است. علاوه بر اینکه عوامل خطرکلاسیک آترواسکلروز در بیماران گروه پرخطر کلاسیک آترواسکلروز در بیماران گروه پرخطر وجود دارند، عوامل خطر غیرکلاسیک نیز در این زمینه مطرح هستند. میزان بیشتر پراکسیداسیون لیپید و میزانکمتر آنتی اکسیدان از جمله عوامل خطر هستند...
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، همودیالیز، پراکسیداسیون لیپید، آنتی اکسیدانها
 • تعیین مقدار کلسترول LDL و HDL در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و مقایسه آن با افراد سالم
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده، دکتر شاهپور صادقی صفحه 21
  هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین LDL و HDL در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و تعیین مقدار این عوامل در این بیماران و مقایسه آن با صد فرد سالم است. افزایش میزان بیماریهای قلبی - عروقی، بویژه آترواسکلروز، و روش زندگی کم تحرک امروزی و همچنین شیوع روزافزون بیماری دیابت نوع دو، شناخت هر چه بیشتر ارتباط کلسترول با دیابت نوع دو را ضروری می سازد...
 • معرفی تجهیزات آزمایشگاهی: تاریخچه و مکانیسم عمل شمارشگرهای سلولی (قسمت دوم)
  رسول چاپاری صفحه 27
 • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR): اهمیت و کاربرد آن
  دکتر محمد اصغرزاده صفحه 30
  PCR روشی حساس و سریع است که در آن توالی معینی از DNA توسط آنزیم DNA پلیمراز مقاوم به حرارت تکثیر داده می شود (به صورت سیکلهای منظم با ترمال سایکلر). هر سیکل مرکب از سه مرحله دناتوراسیون، اتصال و توسعه است که در نهایت تعداد کافی از قطعه مورد نظر حاصل می شود؛ این قطعه با الکتروفورز قابل بررسی است. PCR در موارد زیر کابرد دارد: تحقیقات مولکولی و مهندسی ژنتیک، تشخیص قبل از تولد، تشخیص ناقلان بیماریهای ژنتیکی، شناسایی عوامل بیماریهای عفونی، پزشکی قانونی و تشخیص زودرس سرطان.
 • تهیه نمونه خون شریانی
  دکتر محمد ابراهیم ابراهیم زاده، دکتر آیدین تبریزی صفحه 35
 • تشخیص افتراقی در سرجیکال پاتولوژی: بیماریهای پستان، قسمت دوم
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 37
 • مهار کننده های COX-2: واقعیتهای موجود، احتمالات آینده
  دکتر سپیده طهرانی قدیم صفحه 40
 • پزشکی بر پایه شواهد / قسمت چهارم (ب)
  دکتر آیدین تبریزی صفحه 43
 • مقالات مبانی مامایی - قسمت اول: مراقبتهای دوران حاملگی
  روشنک قطبی صفحه 46
 • ژورنال واچ
  روشنک قطبی، دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 50
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتریها
  محمد حسین سروش صفحه 53
 • سوالات امتحانی (ایمونولوژی)
  صفحه 56
 • معرفی کتاب
  صفحه 60
 • معرفی وب سایت
  صفحه 62
 • کنگره های بین المللی
  صفحه 63
 • واژه نامه توصیفی ایمونولوژی
  صفحه 64
 • اطلس رنگی: مایکولوژی - قسمت دوم
  صفحه 65