فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و سوم شماره 154 (پیاپی 270، آبان 1384)
 • سال بیست و سوم شماره 154 (پیاپی 270، آبان 1384)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 2,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/08/10
 • تعداد عناوین: 31
|
 • سرمایه، آهو، دبی (سرمقاله)
  مهندس جمشید بصیری صفحه 6
 • پرونده هسته ای تاثیری بر تجارت ایران و آلمان ندارد
  صفحه 8
 • سخنرانی بارون پائول فرای هرفون مالتزن سفیر آلمان در ایران - تهران در سمپوزیوم ماشین آلات نساجی آلمان
  صفحه 11
 • سخنرانی توماس والدمن رئیس انجمن سازندگان ماشین آلات صنایع نساجی آلمان در سمپوزیوم ماشین آلات نساجی آلمان
  صفحه 11
 • سخنرانی مهندس جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در سمپوزیوم ماشین آلات نساجی آلمان
  صفحه 13
 • ریشه در خاک
  مهندس محسن خلیلی صفحه 15
 • پیداری منابع سازمان در گرو پایداری تولید در جامعه
  صفحه 18
 • 64 سال پیش در کارخانجات نساجی اصفهان بیکار به کلی نایاب بود
  حبیب کریمی صفحه 19
 • برگزیده از دیگر نشریات
  صفحه 26
 • ابریشم، روند تولید و تجارت جهانی
  آنترو هایورینن، ماتیاس کناپه ترجمه: دکتر امیر هوشنگ امینی صفحه 35
 • استراتژی و توسعه صنعتی ایران
  صفحه 46
 • کاهش واردات ماشینی ایران به افغانستان
  کامرانفر صفحه 53
 • مشارکت کارفرمایان در حوزه های سیاستگذاری سازمان ضرورتی انکار ناپذیر
  صفحه 54
 • تاریخچه باتیک
  عفت امیری، نگار بیضایی دوست صفحه 56
 • مصاحبه آقای سعدالله رحیمی تبار مدیر عامل شرکت طیف تبار (ایرانی می تواند)
  صفحه 59
 • پدیده جهانی شدن
  دکتر ایمانی راد صفحه 65
 • اولین همایش کاربردی منسوجات بی بافت
  صفحه 70
 • به مادرت تلفن کن
  صفحه 74
 • تربیت شاهانه
  صفحه 77
 • وضعیت عمومی پنبه کشور در مرداد ماه 1384
  صفحه 85
 • اقتصاد در ایستگاه سیاست و ایدئولوژی
  صفحه 88
 • ماشین آلات نساجی سوئیس
  مهندس فرزانه رسولی ترجمه: مهندس فرزانه رسولی صفحه 90
 • فرش های مخصوص
  مهندس مهدی یکتا ترجمه: مهندس مهدی یکتا صفحه 91
 • بررسی ساختار و الیاف مورد استفاده در طناب های کوهنوردی
  مهندس مریم جعفریان دهکردی ترجمه: مهندس مریم جعفریان دهکردی صفحه 94
 • تاثیر مراحل مختلف ریسندگی در برخی از خواص الیاف پنبه
  مهندس علی کسروی صفحه 97
 • گیاهان رنگزا «گزنه»
  مهندس روفیا توفیقی ترجمه: مهندس روفیا توفیقی صفحه 105
 • از میان نامه های رسیده
  صفحه 107
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  مهندس آرسیت کی تاش ترجمه: مهندس آرسیت کی تاش صفحه 112
 • جویندگان کار در صنایع نساجی
  صفحه 113
 • خبر
  صفحه 114
 • بخش انگلیسی
  صفحه 116