فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1383)

نشریه طلوع بهداشت
سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، زمستان 1383)

 • 66 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/11/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جعفر نوری، بیژن مقصودلو کمالی صفحه 1
  ارزیابی زیست محیطی استراتژیک به عنوان یک ابزار پشتیبانی کننده تصمیم گیری در حوزه های بخشی و کالبدی، از قابلیتها و توانمندی های ویژه ای برخوردار است، تحلیل ویژگی ها و روند برنامه ریزی استراتژیک در بخش صنعت کشور و تاثیرات بالقوه و بالفعل نتایج اجرای سیاستهای استراتژیک بخش مذکور بر محیط زیست، ضرورت بهره مندی از این رویکرد نوین و مؤثر را ایجاب می کند. در این تحقیق به چگونگی ظرفیت سازی و تقویت بنیادی SEA در بخش صنعت و تعیین استراتژی های زیست محیطی توسعه پایدار صنعتی در ایران پرداخته شده است...
  کلیدواژگان: ارزیابی زیست محیطی استراتژیک، غربالگری، استراتژی، طرح، سیاست، برنامه، ماتریس SWOT
 • حسین خیرالهی، امیرمعین تقوی، احمد حائریان، آرزو عسکری صفحه 14
  پلاک دندانی نقش اصلی در بین عوامل ایجاد کننده بیماری های پریودنتال و پوسیدگی ها دارد. به همین جهت، کنترل پلاک به صورت مکانیکی یا شیمیایی مهم ترین نقش را در پیشگیری و درمان بیماری ایفا می کند. در کنترل مکانیکی پلاک، مسواک کردن کاراترین روش در برداشتن پلاک دندانی است و روش مسواک زدن در میزان برداشتن پلاک مؤثر می باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش مسواک زدن (Modified Bass و scrub) در کارایی برداشت پلاک می باشد. این پژوهش از نوع Cross Over بوده و در آن 25 دانشجوی دندان پزشکی (26 - 22 ساله) داوطلب شدند تا برای مدت 48 ساعت از استفاده هر نوع روش مسواک زدن، پس از اولین جلسه خودداری کنند...
  کلیدواژگان: Modified Bass و scrub، دانشجویان
 • داوود شجاعی زاده، مشرفه چالشگر، طاهره پاشایی صفحه 20
  هدف اولیه برنامه های تنظیم خانواده کمک به زنان برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته و انجام باروری به طور سالم می باشد، تحقیق سراسری اداره کل بهداشت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1378 میزان حاملگی ناخواسته را 6/22 کل بارداری ها گزارش نموده است که با توجه به جوان بودن جمعیت و استعداد بالقوه آن جهت افزایش باروری، کنترل بارداری های ناخواسته امری اجتناب ناپذیر می باشد. هدف از این بررسی تعیین میزان شیوع حاملگی نا خواسته و عوامل مؤثر بر آن در زنان باردار 49-15 سال همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان قائم شهر است...
  کلیدواژگان: حاملگی ناخواسته، روش های جلوگیری از بارداری، علل عدم استفاده از روش های جلوگیری از بارداری
 • عبدلارحیم داوری، فاطمه عزالدینی اردکانی، محمد مجیدی، فاطمه عبدالهی علی بیک صفحه 27
  امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته توجه به حفظ سلامت و پیشگیری از ابتلاء به بیماری ها مقدم بر درمانی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع فلوئوروزیس و رابطه آن با فلوراید آب مصرفی در دانش آموزان 15-12 ساله مدارس راهنمایی بخش عقدا و حومه از توابع شهرستان اردکان واقع در استان یزد انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی و با روش نمونه گیری تصادفی - خوشه ایدر سال 1381 انجام گرفت. تعداد نمونه ها با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% سیصد نفر تعیین گردید...
  کلیدواژگان: فلوراید، فلوئوروزیس، دانش آموزان
 • صمد اطمینان راد، ملیحه سادات مذهب صفحه 36
  گوشت به علت داشت مواد مغذی، رطوبت لازم و PH اسیدی، محیط بسیار مناسبی جهت رشد و فعالیت و تکثیر شمار زیادی از میکروارگانیزم ها می باشد که زمینه فساد را فراهم می کنند. علاوه بر آن حضور آنزیم ها در گوشت و همچنین روند اکسیداسیون خودبخودی آن، سرعت فساد را افزایش می دهد که حتی ذخیره سازی در فریزر نمی تواند روند اخیر فاسد شدن گوشت را به طور کلی متوقف نماید. به منظور چاره جویی، افزودن موادی چون نیتریت به عنوان مواد نگهدارنده به فرآورده های گوشتی آماده مصرف در بازار، جایگاه ویژه ای یافته است...
  کلیدواژگان: اندازه گیری نیتریت، فرآورده های گوشتی قرمز، روش اسپکتروفتومتری
 • سیدسعید مظلومی، سید محمد ریاحی، مریم افضل، عاطفه رحمانی صفحه 44
  بر اساس گزارش WHO در حال حاضر 40 میلیون زن، مرد و کودک مبتلا به بیماری خطرناک ایدز می باشند و میزان کشندگی این بیماری حداقل 70% تخمین زده شده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در سال 83، موارد آلوده به ایدز در ایران 9800 نفر گزارش شده است. این بیماری از طریق فرآورده های خونی، مادر به جنین، تماس جنسی و استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی منتقل می شود. با توجه به اینکه دانشجویان از جمله افرادی هستند که می توانند باعث انتقال این آگاهی ها به جامعه باشند بر آن شدیم که آگاهی و نگرش دانشجویان استان یزد را در خصوص این بیماری ارزیابی نماییم...
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، دانشجویان، ایدز
 • حسین فلاح زاده، افسانه نقدی صفحه 51
  تنظیم خانواده یکی از بزرگترین برنامه ها در جهت جلوگیری از افزایش جمعیت می باشد. با توجه به اینکه روش های مختلفی برای پیشگیری از حاملگی وجود دارد، بعضی از این روش ها به علت شکست زیاد و عدم اطمینان به عنوان روش های پیشگیری نامطمئن معروف هستند. یکی از روش های نامطمئن، روش پیشگیری منقطع (طبیعی) می باشد که در استان یزد بر اساس آمار موجود بیش از 30 درصد زنان واجد شرایط از روش پیشگیری منقطع استفاده می کنند. بنابر این با توجه به آمار فوق، درصد بالایی از جمعیت استفاده کننده از خدمات تنظیم خانواده از روش پیشگیری منقطع استفاده می کنند...
  کلیدواژگان: روش های جلوگیری از بارداری، روش پیشگیری منقطع، مهریز