فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 88 (مهر 1384)
 • پیاپی 88 (مهر 1384)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پرواز به سوی کیفیت امنیت مالی در بازار بیمه های هوایی
  مجید رحمتی ترجمه: مجید رحمتی صفحه 2
 • سیستم های حمل و نقل زیرزمینی
  رمین رشیدی ترجمه: رمین رشیدی صفحه 16
 • تحلیلی بر بیمه محصولات کشاورزی فدرال
  محمدجواد روستا سکه روانی ترجمه: محمدجواد روستا سکه روانی صفحه 27
 • تامین مالی ریسک های محصولات بیمه ای
  مریم منتصر الدوله ترجمه: مریم منتصر الدوله صفحه 45
 • استاندارد نظارتی برای اعطای پروانه فعالیت بیمه
  بهروز قزلباش ترجمه: بهروز قزلباش صفحه 55
 • اخبار بازار بیمه
  صفحه 72
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 75