فهرست مطالب

پیام آزمایشگاه - پیاپی 14 (تیر 1384)
 • پیاپی 14 (تیر 1384)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/08/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن اول
  دکتر محمدابراهیم ابراهیم زاده صفحه 4
 • واکسیناسیون بر پایه آخرین پرتکل وزارت بهداشت
  دکتر بهرام قاضی جهانی صفحه 7
 • آمیبیازیس (آنتامباهیستولیتیکا) مورفولوژی - پاتوژنز - علائم بیماری - اپیدمیولوژی - درمان
  دکتر رسول جمالی صفحه 17
 • عفونتهای مجاری ادراری و تشخیص آزمایشگاهی
  دکتر نقیلی، دکتر مودب، دکتر قوطاسلو، سروش، دکتر حسنی صفحه 25
 • دهیدرواپی آندسترون چشمه شادابی و جوانی
  دکتر حبیب الله ناظم، دکتر ناصر ملک نیا صفحه 34
 • سطح خونی هورمون لپتین قبل و بعد از درمان با مت فورمین در بیماران دیابتی تیپ NIDOM) II)
  رضا دیدار صفحه 36
 • راهنمای کاربردی در تشخیص افتراقی باکتری ها
  محمدحسین سروش صفحه 43
 • دستگاه های گاماکانتر، آنالیزرهای، سنجش ایمنی رادیواکتیو خودکار، نیمه خودکار و شمارشگر
  الهام صفرزاده صفحه 48
 • لیست سمینارهای مربوط به آموزش مداوم
  صفحه 50
 • لیست کنگره های خارجی
  صفحه 52
 • فرم اشتراک
  صفحه 53
 • خلاصه مقالات انگلیسی
  صفحه 56