فهرست مطالب

پوپک - سال دوازدهم شماره 9 (پیاپی 137، آذر 1384)
 • سال دوازدهم شماره 9 (پیاپی 137، آذر 1384)
 • 67 صفحه، بهای روی جلد: 1,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/09/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • هدیه بزرگ
  علی باباجانی صفحه 4
 • کارهای خوب امروز
  محدثه رضایی صفحه 5
 • حکایت های کوچک
  مرتضی دانشمند صفحه 20
 • نامه های یک خطی
  صفحه 31
 • دفاع
  باربارا تایلور ترجمه: شیرین سلیمی ، اکبر روحی صفحه 34
 • جدول
  ابراهیم زارعی صفحه 37
 • ماه پشت ابر
  مسلم ناصری صفحه 38
 • سرگرمی
  صفحه 40
 • نارگیل بزرگ جووانا
  ایندبلتیون ترجمه: شیرین سلیمی صفحه 42
 • جای ریشت خالی است
  مرتضی دانشمند صفحه 46
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 56
 • نامه های پوپک
  صفحه 63
 • حرفهای تو
  صفحه 64
 • عکسهای اینترنتی
  صفحه 67