فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 15 (فروردین 1381)
 • پیاپی 15 (فروردین 1381)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حرف اول
 • مردمسالاری و انجمن های غیردولتی 3
  صفحه 2
 • دنیای دانش
 • ترمیمی زخم
  سهراب مهرگان ترجمه: دکتر سهراب مهرگان صفحه 6
  این مقاله رویدادهای مهم بیولوژیک متعاقب صدمه به بافت موکوپریوست را (خواه زخم ساده جراحی باشد یا صدمه ناشی از ضربه) مرور می کند. همچنین در این مقاله مواد لازم برای ترمیم بافت های جراحی شده ذکر خواهد شد و روش های بخیه زدن و مراقبت از زخم پس از جراحی نیز یادآوری می شود. مراحل فیزیولوژی بهبود زخم و عوامل موثر بر آن و شیوه های ترمیم زخم نیز از مسایل مطرح شده در این مقاله است.
 • خودآزمایی
  صفحه 14
 • اکلوژن و مشکلات دندانی
  صفحه 16
 • مسائل گمراه کننده در تفسیر رادیوگرافی
  صفحه 23
 • سلامت دهان در زنان
  صفحه 27
 • باز نمودن دندان نهفته با استفاده از فلب جابجا شده اپیکالی
  صفحه 31
 • سمان های با بنیان رزینی
  صفحه 34
 • جراحی ریشه های باقی مانده خلفی و دندان عقل رویش نیافته
  صفحه 36
 • در آینه تاریخ
 • تاریخ مصور دندانپزشکی خاور دور, هند
  صفحه 39
 • در آینه ادبیات و هنر
  صفحه 45
 • دنیای دندانپزشکی
  صفحه 46
 • تازه های تولید
  صفحه 48
 • چکیده ها
  صفحه 49
 • آنچه داریم
  صفحه 54
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 64