فهرست مطالب

انجمن بتن ایران - پیاپی 13 (بهار 1383)
 • پیاپی 13 (بهار 1383)
 • 54 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/04/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • تازه ها
 • پیام هیات مدیره
  صفحه 2
 • اخبار انجمن
  صفحه 3
 • مروری بر خبرها
  صفحه 5
 • خلاصه سخنرانی
  صفحه 8
 • مقالات علمی
 • عمر مفید سازه ها و لوزم حفاظت از خوردگی در سازه های بتنی در محیطهای دریایی
  دکتر محمدحسن رامشت صفحه 10
  یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی، اقتصادی که بیش از یک قرن توجه دانشمندان، محققان و صنعتگران را بخود جلب نموده و مطالعات زیادی بر روی آن انجام گرفته و می گیرد. موضوع خوردگی (Corrosion) است. این پدیده مخرب همه ساله موجب هدر رفتن مبالغ هنگفتی از سرمایه کشورها است. بررسی های انجام شده در برخی از کشورهای پیش رفته نشان می دهد که مخارج مربوط به خوردگی سالانه حدود 4 تا 5 درصد تولید ناخالص ملی این کشورها را به خود اختصاص می دهد. از آنجا که محیط دریا بدلیل وجود رطوبت زیاد، گرما، نمک محلول در آب و... شرایط بسیار خورنده ای را از نقطه نظر خوردگی ایجاد می نماید، اکثر سازه های دریایی (اعم از سازه های فلزی یا سازه های بتن آرمه) در معرض این پدیده نامطلوب قرار گرفته و بشدت از بین می روند...
  کلیدواژگان: سازه های دریایی، پروسه خوردگی، حفاظت از خوردگی، روشهای کنترل و محافظت
 • بررسی نفوذ پذیری بتن در برابر گاز اکسیژن
  دکتر محمد شکرچی زاده، مهندس مهدی بخشی صفحه 16
  در مقاله حاضر ابتدا تعریف پذیری، قانون دارسی و سایر قوانین حاکم بر نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز توضیح داده شده است. آنگاه با توجه به اینکه امکان اندازه گیری ضریب نفوذپذیری با استفاده از دستگاه اندازه گیری نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن موجود در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه فنی، وجود دارد، توضیحی در خصوص دستگاه نفوذپذیری که توسط Cembureau توصیه شده است و مورد تایید AFPC-AFREM می باشد، ارایه شده است. در ادامه عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ پذیری بتن در برابر اکسیژن، رابطه ضرایب نفوذپذیری بتن در برابر آب و در برابر اکسیژن و در انتها مقادیر توصیه شده ضریب نفوذپذیری بتن در برابر گاز آمده است.
  کلیدواژگان: نفوذ پذیری بتن در برابر آب، ضریب نفوذ پذیری بتن در برابر گاز اکسیژن
 • شناخت بتن با مقاومت زیاد
  مهندس سعید جاویدی نیرومند، مهندس مرجان محمودی صفحه 22
  علیرغم پیشرفتهای اساسی در زمینه تکنولوژی ساخت بتن با مقاومت زیاد و کاربرد وسیع آن در اکثر نقاط جهان، متاسفانه در کشور ما ایران، به جز در مواردی خاص و معدود، از بن با مقاومت زیاد استفاده چندانی نمی شود که البته عمده دلایل آن را می توان در دو مورد زیر خلاصه نمود: 1- عدم شناخت کافی در زمینه بتن با مقاومت زیاد. 2- عدم وجود امکانات کافی و مناسب برای ساخت آن مطابق با شرایط استاندارد. دو عامل مهم شناخت و تکنولوژی ساخت، طراحی و مهندس را در ارزیابی توان و عملکرد بالقوه سازه یاری می دهد تا با اطمینان از امکان ساخت بتن هایی با مقاومت زیاد در عمل و اجزاء، از تنشهای مجاز بالاتری در طراحی سازه های بتنی بهره گیرد...
  کلیدواژگان: بتن با مقاومت زیاد، خصوصیات مکانیکی بتن با مقاومت زیاد، فوق روان کننده، طرح سازه ای، کاربرد بتن با مقاومت زیاد
 • بهینه سازی بتن پلیمری
  دکتر منوچهر بهرویان، مهندس مرتضی زارعی صفحه 27
  موضوع اصلی این پروژه معرفی یکی از معتبرترین روش های بهینه سازی بتن پلیمری به پیشنهاد انستیتوی ملی استاندارد و تکنولوژی ایالات متحده می باشد. بتن پلیمری آمیزه ای از دانه های سنگی و یک پلیمر است که در آن پلیمر نقش چسباننده بین سنگ دانه ها را (همانند سیمان پرتلند در ماتریس های معمولی) ایفا می کند مانند نمونه آن که در موسسه PCC موجود است. بتن پلیمری به علت وجود مولکول های بسیار بزرگ که عمدتا دارای پیوندهای کئووالانسی هستند باعث ایجاد یک شبکه مستحکم سه بعدی چسباننده می شود که این شبکه می تواند سنگ دانه های داخل ماتریس را به شدت به هم متصل نماید...
  کلیدواژگان: بتن پلیمری (Polymer concrete)، رزین اپوکسی (epoxy resin) رزین پلی استر (polyster resin) و بهینه سازی (optimization)
 • پراکنده
 • عصر بتن
  صفحه 32
 • همایش
  صفحه 34
 • نامه های رسیده
  صفحه 35
 • معرفی اعضاء
 • اعضاء حقیقی
  صفحه 37
 • بانیان خانه انجمن
  صفحه 40
 • اعضاء حقوقی
  صفحه 41