فهرست مطالب

نفت و انرژی - پیاپی 1 (آذر 1384)
 • پیاپی 1 (آذر 1384)
 • 114 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مهندس آبتین عطایی صفحه 4
  افزایش روزافزون قیمت سوخت، کاهش منابع سوخت فسیلی و لزوم کنترل آلودگی محیط زیست اهمیت بازیافت بهینه انرژی گرمایی و جلوگیری از اتلاف آن را در صنایع مختلف، نشان می دهد. طی بیست سال اخیر، تکنولوژی پینچ بعنوان ابزاری کارآمد جهت بازیابی انرژی های هدر رفته، انتقال بهینه انرژی از جریان های گرم به سرد و کاهش تقاضای سرویس های جانبی شناخته شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از این تکنولوژی به اصلاح فرآیند تولید فرمالین یکی از کارخانه های تولیدکننده فرمالین کشور، جهت افزایش بازیافت حرارت و تامین بخار فرآیندی مورد نیاز آن پرداخته و در نهایت فرآیند تولدی فرمالین طوری اصلاح می گردد که بتواند علاوه بر تامین کل نیاز بخار خود، مقداری بخار مازاد قابل مصرف در سایر قسمتهای کارخانه، را تولید نماید...
  کلیدواژگان: واحد فرمالین، تکنولوژی پینچ، اصلاح شبکه مبدل های گرمایی، هدف گذاری
 • مهندس علی اکبر جمالی صفحه 12
  مطالعه جریانات مایع و گاز با رژیم های متفاوت از آرام تا جریانهای مغشوش و بررسی تنوع رفتار حرکتی آنها اعم از وضعیتهای صاف یا موجی جریان در سطح مشترک فازها موضوع جالب و قابل توجهی در ادبیات این بخش از فناوری می باشد. مطالعه حاضر که نتایج آن قادر است شرایط بهینه و مطلوبی را در تحقق انواع عملیات واحد صنعتی به ویژه پدیده جذب به ارمغان آورد؛ توجه بیشتر به بررسی چگونگی رفتار سیال و همگنی های ناشی از مجاورت هر دو فاز، در نیل به دستاوردهای جدید را بر می تاباند. در اینجا هر دو سیال با یکدیگر، تشکیل جریان حلقوی می دهد...
 • مهندس مهرک محمودی، مهندس علیرضا کاظمپور صفحه 20
  از مهمترین عوامل ایجاد کننده ضایعات قیری در واحدهای قیرسازی پالایشگاه ها کشور، معیوب بودن بشکه های پر شده ی قیر، نشتی از پمپ ها، مبدل ها، فلنج ها و شیرآلات و نشتی از بازوهای بارگیری قیر می باشد. این ضایعات خود مشکلات فراوان برای پالایشگاه ها ایجاد می کنند. در این تحقیق پس از معرف روش ها و میزان تولید ضایعات قیر در هر یک از پالایشگاه های کشور، پیشنهادات برای جلوگیری از تولدی ضایعات قیر و حل مشکلات ناشی از آن ارائه شده است. لازم به توضیح است که ظرفیت تولید قیر داخل 2 میلیون و 800 هزار تن است که میزان تقاضای قیر داخل کشور صرفا دو میلیون تن می باشد...
  کلیدواژگان: قیر، ضایعات قیر، قیر بینابینی، بازیافت قیر و واحد قیرسازی
 • دکتر محمود افشار صفحه 26
  در این مقاله متدولوژی تدوین شده جهت تعیین پارامترهای مؤثر در مصرف واقعی انرژی در دستگاه های صنعتی ارائه می گردد. با توجه به اینکه دستگاه های صنعتی معمولا براساس استانداردهای بین المللی صنعتی ساخته می شوند در متدولوژی تدوین یافته، اطلاعات مورد نیاز از این استانداردها استنتاج شده است و در مرحله بعد اطلاعات فوق الذکر با توجه به نحوه تعیین مقدار آنها دسته بندی شده اند. در مقاله های بعدی پیاده سازی متدولوژی پیشنهادی برای دستگاه های مختلف ارائه می گردد...
 • مهندس علیرضا عباسپور صفحه 32
  بخش انرژی یکی از مهمترین اجزای زیربنایی فنی اقتصادی جامعه بوده و تداوم فعالیتها در بخشهای تولیدی و خدماتی و بهبود سطح زندگی مردم مستلزم تامین اشکال گوناگون انرژی به مقدار کافی است. با توسعه و پیشرفت اقتصادی اهمیت انرژی بطور فزاینده ای افزایش می یابد. ضمن اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد نقش به سزایی در تقاضای انرژی دارند. شناخت تحولات کمی تقاضای انرژی در بخش خانگی - تجاری، ارزیابی تغییرات ساختار مصرف حاملهای انرژی نهایی و برآورد نوسانات مصرف انرژی در طی زمان از ملزومات مهم در راستای ارزیابی توسعه این بخش از اقتصاد به شمار می آید...
  کلیدواژگان: ضریب توزیع درآمد جینی، قیمت واقعی سوخت، قیمت متوسط سوخت، مدل تقاضای انرژی، خودهمبستگی، همخطی، کشش
 • مهندس نازنین جهانی صفحه 62
 • دکتر علی محمد برقعی، سیدمحمدمهدی مفیدیان، سیدمحمدعلی مفیدیان صفحه 69
  پسماندهای زیستی که به طور روزانه وارد محیط می شوند، در صورت عدم انهدام مناسب خطراتی رای برای جامعه انسانی و محیط زیست به همراه خواهند داشت، از سوی دیگر با استفاده از شیوه های مختلف و ساده می توان این پسماندها را به سوختهای جامد، مایع و گاز تبدیل نمود. سوختهای گازی شکلی که به این طریق تولید می گردند رابیوگاز یا گاززیستی می نامند. جلوگیری از تخریب محیط زیست، نابودی خاک، عدم آلایندگی منابع زیرزمینی، ممانع از شیوع بیماری، تامین بهداشت عمومی و... هدف اساسی تولید انواع سوختهای زیستس (زیست توده (بیوماس) و گاز زیستی (بیوگاز)) به شمار می روند...
 • مهندس پونه سعیدی صفحه 74
  با توجه به اثرات سوء زیست محیطی حاصل از مصرف بی رویه سوختهای فسیلی، به ویژه پس از بحران انرژی دهه 1970، توجه جهانیان به استفاده از انواع انرژی های تجدیدپذیر جلب گردید. در این مقاله بررسی امکان پذیری به کارگیری سلولهای فتوولتائیک جهت روشنائی معابر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به منظور بررسی امکان پذیری استفاده از سیستمهای روشنایی فتوولتائیک برای روشنائی معابر، سناریوهای مختلفی با 1 الی 3 عدد ماجول خورشیدی 45 واتی برای یک تیر چراغ برق مورد بررسی قرار گرفت و محاسبات مربوط به هر کدام از انتخابها توسط مدل انرژیهای تجدید پذیر صورت پذیرفت...
  کلیدواژگان: انرژی خورشید، سلول های فتوولتائیک، روشنایی خورشیدی
 • پروفسور دکتر هاینتز مندل، دکتر اکبری نژاد آزاد صفحه 78