فهرست مطالب

معمار - پیاپی 34 (آذر و دی 1384)
 • پیاپی 34 (آذر و دی 1384)
 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/03
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • جایزه بزرگ معمار 84 و گرایش مستقل معماری
  کامران افشار نادری صفحه 3
 • جایزه بزرگ معمار 84
 • گزارش
  صفحه 6
 • طرحهای برنده
  صفحه 18
 • طرحهای منتخب هیئت داوری
  صفحه 60
 • طرحهای مرحله سوم
  صفحه 84
 • سایر شرکت کنندگان
  صفحه 106
 • رویداد
 • همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران
  پروین اردلان صفحه 134
 • مشکل شهرداری بم با طرح برنده مسابقه چیست؟
  صفحه 136
 • در باب آزمونهای معماری
  صفحه 139
 • کتاب و نشریات رسیده
  صفحه 141
 • تقریبا بدون شرح
  صفحه 146